הפועל קריית אונו
ישוב : קריית אונו (12484)
אחראי : גל שמואל
אתר אינתרנט : http://www.pingpong.co.il
דוא''ל : Hapoelkottc@gmail.com
כתובת : קק"ל 4 קריית אונו
ID שחקן
1 6181 C15 אפק אביבי
2 6463 M12 איתי אטיאה
3 4047 J16 יאיר אלדד
4 3088 S40 גלעד אקסלרוד
5 2087 S מיכל ארגמן
6 1107 S60 שרי ארנליב
7 5157 B11 הראל ביגר
8 4035 S40 שלמה ביגר
9 2458 J16 יאנה ביוולין
10 4195 B11 בן בליסה
11 4126 M13 אורי בן-זיו
12 2830 C14 עמית בן-עמי
13 2973 S40 ניר בנאי
14 3833 S40 רביד ברנדמן
15 738 E21 אדיר דניאל
16 4089 C15 עופרי דניאל
17 4090 C15 עירד דניאל
18 4639 S40 אלכסנדר דרוץ
19 4245 C14 עדן דרשביץ
20 2024 E19 עמית הד
21 1118 E21 רונן ויינר
22 4523 J18 אליה זבולוני
23 2028 S דניאל זהר
24 2627 S40 פליקס חכם
25 687 E20 איתי חננאל
26 3082 C14 אסף חננאל
27 1039 J17 עלמה טנא
28 5212 M12 ליעד יפרח
29 4551 C14 שי יפרח
30 3832 S הראל יפת
31 4057 C15 אוריאל כהן
32 937 S יואל כהן
33 2438 J17 רועי כהן
34 2785 S40 ירון ליפקה
35 4624 M13 אורי מלרון
36 6079 C15 עמית מרחבי
37 825 S עמרי מרכוס
38 4196 C14 מושיקו נשיא
39 958 S60 יפתח נשרי
40 5987 C15 ליאם סגל
41 4244 M13 רביד סלודובניק
42 3831 S50 איל סמו
43 4243 M13 יואב עיואן
44 349 S אופק פוני
45 673 J18 עידו פנסו
46 3087 S70 צבי פרידמן
47 679 E20 מעיין פרנק
48 4638 S50 אביעד צברי
49 4745 S ברק צורף
50 2831 J17 עמית צליח
51 4555 M12 ניר קולטניק
52 3094 S40 אלכסנדר קוליקוב
53 2294 S איילת קליינרמן
54 6224 S טל רזומוב
55 2814 S איל שורצולד
56 805 S ניב שורצולד
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com