הפועל קריית אונו
ישוב : קריית אונו (12484)
אחראי : גל שמואל
אתר אינתרנט : http://www.pingpong.co.il
דוא''ל : Hapoelkottc@gmail.com
כתובת : קק"ל 6 (ליד בריכת השחייה), קריית אונו
ID שחקן
1 4047 C15 יאיר אלדד
2 3088 S40 גלעד אקסלרוד
3 2087 S מיכל ארגמן
4 1107 S60 שרי ארנליב
5 5157 B10 הראל ביגר
6 4035 S40 שלמה ביגר
7 2458 C15 יאנה ביוולין
8 4195 B10 בן בליסה
9 4126 M12 אורי בן-זיו
10 2830 M13 עמית בן-עמי
11 2973 S40 ניר בנאי
12 3833 S40 רביד ברנדמן
13 738 E20 אדיר דניאל
14 4089 C14 עופרי דניאל
15 4090 C14 עירד דניאל
16 4639 S אלכסנדר דרוץ
17 4245 M13 עדן דרשביץ
18 2024 J18 עמית הד
19 1118 E20 רונן ויינר
20 4523 J17 אליה זבולוני
21 2028 S דניאל זהר
22 2627 S40 פליקס חכם
23 687 E19 איתי חננאל
24 3082 M13 אסף חננאל
25 1039 J16 עלמה טנא
26 5212 B11 ליעד יפרח
27 4551 M13 שי יפרח
28 3832 S הראל יפת
29 4057 C14 אוריאל כהן
30 937 S יואל כהן
31 2438 J16 רועי כהן
32 2785 S40 ירון ליפקה
33 4624 M12 אורי מלרון
34 4199 B9 תומר מלרון
35 825 S עמרי מרכוס
36 4196 M13 מושיקו נשיא
37 4244 M12 רביד סלודובניק
38 2575 S גולן סלמן
39 3831 S50 איל סמו
40 4243 M12 יואב עיואן
41 349 S אופק פוני
42 673 J17 עידו פנסו
43 3087 S70 צבי פרידמן
44 679 E19 מעיין פרנק
45 4638 S50 אביעד צברי
46 4745 S ברק צורף
47 2831 J16 עמית צליח
48 4555 B11 ניר קולטניק
49 3094 S40 אלכסנדר קוליקוב
50 2294 S איילת קליינרמן
51 2814 S איל שורצולד
52 805 S ניב שורצולד
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com