כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
ישוב : חיפה (66601)
אחראי : יבגני רובמן
אתר אינתרנט :
דוא''ל : evgeni@tt-academy.co.il
כתובת : נשר רח.הנוריות 20/4
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
+2 15 676 J18 עמית גורן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1683.3 (1633.3)
-3 17 685 J18 יניב קרמזין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1666.8 (1725.3)
= 18 684 E19 גיא קוחלי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1605.6 (1614.7)
= 29 653 J16 יונתן קוחלי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1476.0 (1461.5)
+12 39 2625 M13 איתי שושן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1371.7 (1290.2)
-4 41 633 J17 יונתן מיינצר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1361.6 (1376.6)
-1 59 652 J17 דור רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1271.2 (1271.2)
-1 104 857 S אדר שקד כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1126.5 (1126.5)
-7 148 683 J18 ליאור קוסטינסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1034.4 (1034.4)
+26 253 2252 J17 שרון לבילב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 847.0 (821.8)
-19 270 1810 J18 יונתן זיסקינד כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 832.6 (848.0)
-5 331 1000 S60 אלכסנדר טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 766.1 (766.1)
-5 335 985 S50 ולדימיר שנדרנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 763.7 (763.7)
-14 381 2590 J18 שגיא רכליס כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 708.6 (715.8)
-7 389 663 J17 סמיון פליפנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 701.6 (701.6)
-4 415 3695 S60 לב יופה כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 675.0 (675.0)
-7 433 950 S40 מיכאל פלדמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 655.8 (655.8)
-2 446 1249 S רוני טסלר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 637.9 (637.9)
-4 477 993 S60 איגור סלבנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 605.0 (605.0)
-6 529 2411 S60 יעקב טורבן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 548.7 (548.7)
-1 541 3205 B9 ליאור סרף כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 527.2 (524.8)
-12 707 2255 S50 גנדי אוקון כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 366.1 (366.1)
-13 851 1976 J16 נוי חייט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 292.6 (292.6)
-13 888 4544 S40 אנטולי אוסקץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 281.0 (281.0)
-10 896 2698 S50 רומאו מיכאלה כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 279.0 (279.0)
-13 979 3772 S50 דניאל אוסדצי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 257.6 (257.6)
-17 1114 2408 J16 דניאל פרידמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 150.3 (150.3)
-19 1123 2961 C15 אריאל קרפינובסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 139.5 (139.5)
-19 1135 3020 B11 אורן מוסקוביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 115.9 (110.3)
+32 1136 3736 B10 איילון בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 114.7 (79.9)
-56 1259 4455 B11 נדב רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 65.0 (65.0)
-65 1312 3737 B10 רועי בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 4.3 (22.9)
15    עמית גורן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1683 (1633)
17    יניב קרמזין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1666 (1725)
18 = גיא קוחלי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1605 (1614)
29 = יונתן קוחלי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1475 (1461)
39    איתי שושן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1371 (1290)
41    יונתן מיינצר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1361 (1376)
59    דור רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1271 (1271)
104    אדר שקד כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1126 (1126)
148    ליאור קוסטינסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1034 (1034)
253    שרון לבילב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 847 (821)
270    יונתן זיסקינד כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 832 (848)
331    אלכסנדר טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 766 (766)
335    ולדימיר שנדרנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 763 (763)
381    שגיא רכליס כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 708 (715)
389    סמיון פליפנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 701 (701)
415    לב יופה כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 674 (674)
433    מיכאל פלדמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 655 (655)
446    רוני טסלר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 637 (637)
477    איגור סלבנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 605 (605)
529    יעקב טורבן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 548 (548)
541    ליאור סרף כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 527 (524)
707    גנדי אוקון כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 366 (366)
851    נוי חייט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 292 (292)
888    אנטולי אוסקץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 281 (281)
896    רומאו מיכאלה כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 279 (279)
979    דניאל אוסדצי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 257 (257)
1114    דניאל פרידמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 150 (150)
1123    אריאל קרפינובסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 139 (139)
1135    אורן מוסקוביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 115 (110)
1136    איילון בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 114 (79)
1259    נדב רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 65 (65)
1312    רועי בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 4 (22)
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 68 2673 C14 שירן קליאוט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 383.1 (387.1)
+2 151 3169 M13 לוטם קופרווסר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 158.9 (126.9)
-5 168 2886 M13 מעין ריבצין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 96.6 (96.6)
68 = שירן קליאוט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 383 (387)
151    לוטם קופרווסר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 158 (126)
168    מעין ריבצין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 96 (96)
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com