כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
ישוב : חיפה (66601)
אחראי : מאיר יצחק
אתר אינתרנט :
דוא''ל : meir3801@gmail.com
כתובת : אולם ספורט עירוני ה, רחוב הטנא, חיפה
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
-2 11 676 E19 עמית גורן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1411.7 (1425.2)
-4 25 685 E19 יניב קרמזין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1224.3 (1257.3)
-2 27 684 E20 גיא קוחלי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1209.6 (1209.6)
+6 32 2625 C14 איתי שושן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1158.8 (1098.8)
= 33 653 J17 יונתן קוחלי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1151.2 (1128.1)
-2 51 1867 S40 יניב שפס כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1053.5 (1053.5)
-3 54 633 J18 יונתן מיינצר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1052.1 (1052.1)
-4 59 652 J18 דור רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1044.3 (1044.3)
-2 88 857 S אדר שקד כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 949.5 (949.5)
-24 254 2252 J18 שרון לבילב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 683.7 (700.7)
+20 263 985 S50 ולדימיר שנדרנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 673.7 (646.7)
+30 275 1810 E19 יונתן זיסקינד כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 660.2 (620.2)
+36 312 3695 S70 לב יופה כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 620.0 (587.0)
+44 342 3205 B10 ליאור סרף כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 598.6 (554.6)
-9 352 1000 S60 אלכסנדר טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 592.1 (592.1)
-12 393 2590 E19 שגיא רכליס כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 560.1 (559.1)
-13 442 663 J18 סמיון פליפנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 510.9 (520.5)
-17 474 6001 S50 דימה שינפאין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 484.7 (495.7)
+21 479 950 S40 מיכאל פלדמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 481.1 (453.1)
-11 487 1249 S רוני טסלר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 475.6 (475.6)
-30 509 3736 B11 איילון בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 459.9 (469.9)
-14 534 993 S60 איגור סלבנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 437.0 (437.0)
+59 568 2255 S50 גנדי אוקון כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 410.8 (354.8)
+21 594 3020 M12 אורן מוסקוביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 392.1 (362.1)
-51 610 2411 S60 יעקב טורבן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 383.8 (406.8)
+60 680 2698 S50 רומאו מיכאלה כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 335.8 (278.8)
-16 805 2410 S40 סטניסלב צרקסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 253.6 (253.6)
+2 823 1976 J17 נוי חייט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 246.3 (234.3)
+2 1001 3772 S50 דניאל אוסדצי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 162.5 (150.5)
-31 1016 4544 S40 אנטולי אוסקץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 151.0 (166.0)
-23 1019 2961 J16 אריאל קרפינובסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 150.3 (153.9)
-31 1032 3737 B11 רועי בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 141.2 (151.2)
-17 1120 2408 J17 דניאל פרידמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 81.0 (81.0)
-15 1189 5604 B10 אלון מרקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 53.5 (54.5)
-16 1224 4455 M12 נדב רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 38.6 (38.6)
-16 1241 4683 B9 נמרוד הורן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 30.3 (30.3)
-20 1278 5609 M12 נתנאל סייג כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 13.9 (13.9)
-18 1289 5611 B11 מיכאל רבינוביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 8.9 (8.9)
-20 1367 5602 C14 דן רחבלסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1.0 (1.0)
-20 1368 5603 M13 עילאי קלי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1.0 (1.0)
-20 1369 5606 B10 גיא רונן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1.0 (1.0)
-20 1370 5607 B9 רון שנדרנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1.0 (1.0)
-20 1371 5610 B11 עידו שפירר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1.0 (1.0)
-20 1372 5614 M12 איתמר וסרמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1.0 (1.0)
-20 1373 5621 C14 נועם שטרנברג כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1.0 (1.0)
-20 1380 5687 M12 יהונתן ברוימן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1.0 (1.0)
-20 1405 5782 B9 מאור ניחנביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1.0 (1.0)
-20 1406 5783 B9 אוהד אלטר-כהן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1.0 (1.0)
-20 1407 5784 M12 אייל אלטר-כהן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1.0 (1.0)
=> 1481 6176 C14 נועם שאלתיאל כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1.0 (0.0)
11    עמית גורן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1411 (1425)
25    יניב קרמזין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1224 (1257)
27    גיא קוחלי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1209 (1209)
32    איתי שושן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1158 (1098)
33 = יונתן קוחלי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1151 (1128)
51    יניב שפס כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1053 (1053)
54    יונתן מיינצר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1052 (1052)
59    דור רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1044 (1044)
88    אדר שקד כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 949 (949)
254    שרון לבילב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 683 (700)
263    ולדימיר שנדרנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 673 (646)
275    יונתן זיסקינד כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 660 (620)
312    לב יופה כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 619 (586)
342    ליאור סרף כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 598 (554)
352    אלכסנדר טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 592 (592)
393    שגיא רכליס כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 560 (559)
442    סמיון פליפנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 510 (520)
474    דימה שינפאין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 484 (495)
479    מיכאל פלדמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 481 (453)
487    רוני טסלר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 475 (475)
509    איילון בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 459 (469)
534    איגור סלבנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 437 (437)
568    גנדי אוקון כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 410 (354)
594    אורן מוסקוביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 392 (362)
610    יעקב טורבן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 383 (406)
680    רומאו מיכאלה כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 335 (278)
805    סטניסלב צרקסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 253 (253)
823    נוי חייט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 246 (234)
1001    דניאל אוסדצי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 162 (150)
1016    אנטולי אוסקץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 151 (166)
1019    אריאל קרפינובסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 150 (153)
1032    רועי בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 141 (151)
1120    דניאל פרידמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 80 (80)
1189    אלון מרקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 53 (54)
1224    נדב רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 38 (38)
1241    נמרוד הורן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 30 (30)
1278    נתנאל סייג כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 13 (13)
1289    מיכאל רבינוביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 8 (8)
1367    דן רחבלסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1 (1)
1368    עילאי קלי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1 (1)
1369    גיא רונן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1 (1)
1370    רון שנדרנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1 (1)
1371    עידו שפירר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1 (1)
1372    איתמר וסרמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1 (1)
1373    נועם שטרנברג כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1 (1)
1380    יהונתן ברוימן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1 (1)
1405    מאור ניחנביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1 (1)
1406    אוהד אלטר-כהן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1 (1)
1407    אייל אלטר-כהן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1 (1)
1481 => נועם שאלתיאל כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1 (0)
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
+2 19 1065 S סוניה טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 692.8 (674.8)
= 54 1091 S דינה קורובין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 444.2 (444.2)
+3 61 2673 C15 שירן קליאוט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 390.5 (333.5)
+1 121 3169 C14 לוטם קופרווסר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 157.9 (157.9)
19    סוניה טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 692 (674)
54 = דינה קורובין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 444 (444)
61    שירן קליאוט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 390 (333)
121    לוטם קופרווסר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 157 (157)
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com