כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
ישוב : חיפה (66601)
אחראי : יבגני רובמן
אתר אינתרנט :
דוא''ל : evgeni@tt-academy.co.il
כתובת : נשר רח.הנוריות 20/4
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
+4 9 676 E19 עמית גורן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1425.2 (1366.2)
-1 21 685 E19 יניב קרמזין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1257.3 (1257.3)
-1 25 684 E20 גיא קוחלי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1209.6 (1222.6)
= 33 653 J17 יונתן קוחלי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1128.1 (1124.6)
= 38 2625 C14 איתי שושן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1098.8 (1103.3)
-2 49 1867 S40 יניב שפס כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1053.5 (1058.5)
-2 51 633 J18 יונתן מיינצר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1052.1 (1052.1)
+6 55 652 J18 דור רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1044.3 (1017.3)
-3 86 857 S אדר שקד כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 949.5 (949.5)
-10 230 2252 J18 שרון לבילב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 700.7 (702.7)
-1 283 985 S50 ולדימיר שנדרנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 646.7 (641.7)
-6 305 1810 E19 יונתן זיסקינד כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 620.2 (620.2)
-6 343 1000 S60 אלכסנדר טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 592.1 (592.1)
+19 348 3695 S70 לב יופה כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 587.0 (566.0)
-7 381 2590 E19 שגיא רכליס כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 559.1 (559.1)
+26 386 3205 B10 ליאור סרף כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 554.6 (530.9)
-8 429 663 J18 סמיון פליפנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 520.5 (520.5)
+34 457 6001 S50 דימה שינפאין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 495.7 (459.7)
-3 476 1249 S רוני טסלר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 475.6 (475.6)
+61 479 3736 B11 איילון בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 469.9 (414.8)
-2 500 950 S40 מיכאל פלדמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 453.1 (453.1)
-6 520 993 S60 איגור סלבנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 437.0 (437.0)
-10 559 2411 S60 יעקב טורבן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 406.8 (406.8)
+50 615 3020 M12 אורן מוסקוביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 362.1 (325.3)
+32 627 2255 S50 גנדי אוקון כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 354.8 (328.8)
+26 740 2698 S50 רומאו מיכאלה כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 278.8 (258.8)
-9 824 1976 J17 נוי חייט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 234.3 (234.3)
-14 983 4544 S40 אנטולי אוסקץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 166.0 (172.0)
-5 994 2961 J16 אריאל קרפינובסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 153.9 (153.9)
+38 999 3737 B11 רועי בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 151.2 (110.6)
-16 1001 3772 S50 דניאל אוסדצי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 150.5 (156.5)
-21 1100 2408 J17 דניאל פרידמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 81.0 (81.0)
-1 1169 5604 B10 אלון מרקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 54.5 (51.1)
-18 1202 4455 M12 נדב רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 38.6 (44.6)
+34 1218 4683 B9 נמרוד הורן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 30.3 (5.5)
+66 1250 5609 M12 נתנאל סייג כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 13.9 (1.0)
+54 1264 5611 B11 מיכאל רבינוביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 8.9 (1.0)
-26 1338 5602 C14 דן רחבלסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1.0 (1.0)
-26 1339 5603 M13 עילאי קלי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1.0 (1.0)
-26 1340 5606 B10 גיא רונן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1.0 (1.0)
-26 1341 5607 B9 רון שנדרנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1.0 (1.0)
-25 1342 5610 B11 עידו שפירר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1.0 (1.0)
-24 1343 5614 M12 איתמר וסרמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1.0 (1.0)
-24 1344 5621 C14 נועם שטרנברג כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1.0 (1.0)
-25 1351 5687 M12 יהונתן ברוימן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1.0 (1.0)
-26 1376 5782 B9 מאור ניחנביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1.0 (1.0)
-26 1377 5783 B9 אוהד אלטר-כהן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1.0 (1.0)
-26 1378 5784 M12 אייל אלטר-כהן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1.0 (1.0)
9    עמית גורן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1425 (1366)
21    יניב קרמזין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1257 (1257)
25    גיא קוחלי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1209 (1222)
33 = יונתן קוחלי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1128 (1124)
38 = איתי שושן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1098 (1103)
49    יניב שפס כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1053 (1058)
51    יונתן מיינצר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1052 (1052)
55    דור רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1044 (1017)
86    אדר שקד כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 949 (949)
230    שרון לבילב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 700 (702)
283    ולדימיר שנדרנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 646 (641)
305    יונתן זיסקינד כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 620 (620)
343    אלכסנדר טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 592 (592)
348    לב יופה כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 586 (565)
381    שגיא רכליס כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 559 (559)
386    ליאור סרף כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 554 (530)
429    סמיון פליפנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 520 (520)
457    דימה שינפאין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 495 (459)
476    רוני טסלר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 475 (475)
479    איילון בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 469 (414)
500    מיכאל פלדמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 453 (453)
520    איגור סלבנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 437 (437)
559    יעקב טורבן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 406 (406)
615    אורן מוסקוביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 362 (325)
627    גנדי אוקון כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 354 (328)
740    רומאו מיכאלה כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 278 (258)
824    נוי חייט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 234 (234)
983    אנטולי אוסקץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 166 (172)
994    אריאל קרפינובסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 153 (153)
999    רועי בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 151 (110)
1001    דניאל אוסדצי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 150 (156)
1100    דניאל פרידמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 80 (80)
1169    אלון מרקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 54 (51)
1202    נדב רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 38 (44)
1218    נמרוד הורן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 30 (5)
1250    נתנאל סייג כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 13 (1)
1264    מיכאל רבינוביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 8 (1)
1338    דן רחבלסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1 (1)
1339    עילאי קלי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1 (1)
1340    גיא רונן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1 (1)
1341    רון שנדרנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1 (1)
1342    עידו שפירר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1 (1)
1343    איתמר וסרמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1 (1)
1344    נועם שטרנברג כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1 (1)
1351    יהונתן ברוימן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1 (1)
1376    מאור ניחנביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1 (1)
1377    אוהד אלטר-כהן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1 (1)
1378    אייל אלטר-כהן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1 (1)
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 21 1065 S סוניה טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 674.8 (671.8)
-2 54 1091 S דינה קורובין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 444.2 (455.2)
+1 64 2673 C15 שירן קליאוט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 333.5 (318.9)
-2 121 3169 C14 לוטם קופרווסר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 157.9 (157.9)
21 = סוניה טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 674 (671)
54    דינה קורובין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 444 (455)
64    שירן קליאוט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 333 (318)
121    לוטם קופרווסר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 157 (157)
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com