כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
ישוב : חיפה (66601)
אחראי : יבגני רובמן
אתר אינתרנט :
דוא''ל : evgeni@tt-academy.co.il
כתובת : נשר רח.הנוריות 20/4
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
-1 14 685 E19 יניב קרמזין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1262.1 (1272.6)
= 16 676 E19 עמית גורן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1256.2 (1259.2)
-3 30 653 J17 יונתן קוחלי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1073.9 (1087.4)
+1 36 633 J18 יונתן מיינצר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1023.7 (1023.7)
+1 37 2625 C14 איתי שושן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1018.0 (1020.4)
= 49 652 J18 דור רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 976.1 (972.5)
+8 81 1867 S40 יניב שפס כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 888.3 (864.3)
+4 91 857 S אדר שקד כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 861.9 (845.1)
-3 212 2252 J18 שרון לבילב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 644.5 (644.5)
-2 227 1810 E19 יונתן זיסקינד כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 627.2 (627.2)
-3 282 985 S50 ולדימיר שנדרנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 577.5 (577.5)
-1 306 2590 E19 שגיא רכליס כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 539.4 (539.4)
-1 318 663 J18 סמיון פליפנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 526.5 (526.5)
-1 334 3695 S70 לב יופה כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 508.0 (508.0)
= 342 950 S40 מיכאל פלדמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 492.1 (492.1)
-1 367 993 S60 איגור סלבנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 454.0 (454.0)
-1 393 2411 S60 יעקב טורבן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 411.8 (411.8)
= 394 3205 B10 ליאור סרף כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 408.4 (401.4)
-4 489 2255 S50 גנדי אוקון כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 275.8 (275.8)
-3 551 4544 S40 אנטולי אוסקץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 211.0 (211.0)
-3 579 3772 S50 דניאל אוסדצי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 193.5 (193.5)
-1 623 2961 J16 אריאל קרפינובסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 113.9 (113.9)
-1 624 2408 J17 דניאל פרידמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 112.5 (112.5)
-2 632 3020 M12 אורן מוסקוביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 89.8 (89.8)
-1 639 3736 B11 איילון בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 81.0 (81.0)
-1 690 4455 M12 נדב רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 49.0 (49.0)
-1 711 3737 B11 רועי בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 8.7 (8.7)
14    יניב קרמזין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1262 (1272)
16 = עמית גורן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1256 (1259)
30    יונתן קוחלי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1073 (1087)
36    יונתן מיינצר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1023 (1023)
37    איתי שושן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1018 (1020)
49 = דור רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 976 (972)
81    יניב שפס כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 888 (864)
91    אדר שקד כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 861 (845)
212    שרון לבילב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 644 (644)
227    יונתן זיסקינד כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 627 (627)
282    ולדימיר שנדרנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 577 (577)
306    שגיא רכליס כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 539 (539)
318    סמיון פליפנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 526 (526)
334    לב יופה כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 507 (507)
342 = מיכאל פלדמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 492 (492)
367    איגור סלבנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 454 (454)
393    יעקב טורבן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 411 (411)
394 = ליאור סרף כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 408 (401)
489    גנדי אוקון כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 275 (275)
551    אנטולי אוסקץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 211 (211)
579    דניאל אוסדצי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 193 (193)
623    אריאל קרפינובסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 113 (113)
624    דניאל פרידמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 112 (112)
632    אורן מוסקוביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 89 (89)
639    איילון בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 81 (81)
690    נדב רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 49 (49)
711    רועי בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 8 (8)
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
+2 45 2673 C15 שירן קליאוט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 296.1 (287.0)
45    שירן קליאוט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 296 (286)
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com