כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
ישוב : חיפה (66601)
אחראי : יבגני רובמן
אתר אינתרנט :
דוא''ל : evgeni@tt-academy.co.il
כתובת : נשר רח.הנוריות 20/4
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 14 685 J18 יניב קרמזין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1696.5 (1696.5)
= 17 676 J18 עמית גורן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1678.6 (1678.6)
= 19 684 E19 גיא קוחלי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1605.6 (1605.6)
= 29 653 J16 יונתן קוחלי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1449.5 (1449.5)
= 41 633 J17 יונתן מיינצר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1364.6 (1364.6)
= 43 2625 M13 איתי שושן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1360.2 (1360.2)
= 54 652 J17 דור רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1296.4 (1296.4)
= 104 857 S אדר שקד כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1126.5 (1126.5)
= 147 683 J18 ליאור קוסטינסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1034.4 (1034.4)
+1 246 2252 J17 שרון לבילב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 859.0 (859.0)
-1 266 1810 J18 יונתן זיסקינד כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 835.9 (835.9)
= 331 985 S50 ולדימיר שנדרנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 769.7 (769.7)
= 335 1000 S60 אלכסנדר טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 765.1 (765.1)
= 374 2590 J18 שגיא רכליס כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 718.8 (718.8)
= 392 663 J17 סמיון פליפנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 701.6 (701.6)
= 414 3695 S60 לב יופה כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 677.0 (677.0)
= 432 950 S40 מיכאל פלדמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 655.8 (655.8)
= 446 1249 S רוני טסלר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 641.9 (641.9)
= 480 993 S60 איגור סלבנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 605.0 (605.0)
= 533 2411 S60 יעקב טורבן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 548.7 (548.7)
-1 538 3205 B9 ליאור סרף כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 534.9 (534.9)
= 709 2255 S50 גנדי אוקון כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 367.5 (367.5)
-1 867 1976 J16 נוי חייט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 292.6 (292.6)
-2 903 4544 S40 אנטולי אוסקץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 281.0 (281.0)
-1 915 2698 S50 רומאו מיכאלה כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 278.0 (278.0)
= 992 3772 S50 דניאל אוסדצי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 257.6 (257.6)
-3 1148 2961 C15 אריאל קרפינובסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 151.5 (151.5)
-3 1150 2408 J16 דניאל פרידמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 149.6 (149.6)
-2 1170 3020 B11 אורן מוסקוביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 119.4 (119.4)
-4 1180 3736 B10 איילון בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 107.7 (107.7)
-1 1348 4455 B11 נדב רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 65.0 (65.0)
-1 1398 3737 B10 רועי בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 11.3 (11.3)
14 = יניב קרמזין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1696 (1696)
17 = עמית גורן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1678 (1678)
19 = גיא קוחלי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1605 (1605)
29 = יונתן קוחלי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1449 (1449)
41 = יונתן מיינצר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1364 (1364)
43 = איתי שושן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1360 (1360)
54 = דור רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1296 (1296)
104 = אדר שקד כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1126 (1126)
147 = ליאור קוסטינסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1034 (1034)
246    שרון לבילב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 859 (859)
266    יונתן זיסקינד כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 835 (835)
331 = ולדימיר שנדרנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 769 (769)
335 = אלכסנדר טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 765 (765)
374 = שגיא רכליס כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 718 (718)
392 = סמיון פליפנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 701 (701)
414 = לב יופה כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 676 (676)
432 = מיכאל פלדמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 655 (655)
446 = רוני טסלר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 641 (641)
480 = איגור סלבנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 605 (605)
533 = יעקב טורבן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 548 (548)
538    ליאור סרף כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 534 (534)
709 = גנדי אוקון כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 367 (367)
867    נוי חייט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 292 (292)
903    אנטולי אוסקץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 281 (281)
915    רומאו מיכאלה כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 278 (278)
992 = דניאל אוסדצי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 257 (257)
1148    אריאל קרפינובסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 151 (151)
1150    דניאל פרידמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 149 (149)
1170    אורן מוסקוביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 119 (119)
1180    איילון בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 107 (107)
1348    נדב רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 65 (65)
1398    רועי בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 11 (11)
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 70 2673 C14 שירן קליאוט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 382.3 (382.3)
= 155 3169 M13 לוטם קופרווסר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 168.9 (168.9)
= 180 2886 M13 מעין ריבצין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 96.6 (96.6)
70 = שירן קליאוט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 382 (382)
155 = לוטם קופרווסר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 168 (168)
180 = מעין ריבצין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 96 (96)
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com