כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
ישוב : חיפה (66601)
אחראי : מאיר יצחק
אתר אינתרנט :
דוא''ל : meir3801@gmail.com
כתובת : אולם ספורט עירוני ה, רחוב הטנא, חיפה
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com