כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M1

כתובת : אולם ספורט עירוני ה, רחוב הטנא, חיפה
ראש קבוצה : מאיר יצחק
דוא''ל : meir3801@gmail.com
מ' טלפון : 050-5555983
© Copyright 2012-2022 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com