טל טילקין
הישגי כרמיאל
ID של השחקן : 631
קטגוריה : J17 נקודות : 1462.4
גברים בנים 18
27 5
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
53375 28/02/2015
805.7
28/02/2015 מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 6
בנים 15 א
בית 1
2 ליאור קוסטינסקי
הישגי כרמיאל
769.4 8/11 11/8 11/8 11/8 3-1 0.7 -4.2
53415 28/02/2015
805.7
28/02/2015 מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 6
בנים 13 בית גמר
בית 1
3 סמיון פליפנקו
הישגי כרמיאל
624.5 11/8 11/8 11/8 3-0 0.7 -7
53413 28/02/2015
805.7
28/02/2015 מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 6
בנים 13 בית גמר
בית 1
2 נתן סגל
הישגי כרמיאל
550.9 11/8 11/8 8/11 8/11 8/11 2-3 0.7 +1.4
49762 28/02/2015
805.7
18/02/2015 ליגות נוער 2014-2015
ליגה ארצית נוער מחוז גליל
הפועל נצרת עילית 2 - הישגי כרמיאל
רון נורולין
הפועל נצרת עילית
300.0 4/11 2/11 2/11 0-3 1 +0
49758 28/02/2015
805.7
18/02/2015 ליגות נוער 2014-2015
ליגה ארצית נוער מחוז גליל
הפועל נצרת עילית - הישגי כרמיאל
ניקיטה יקימוביץ
הפועל נצרת עילית
495.4 6/11 9/11 12/10 5/11 1-3 1 +1
47323 31/01/2015
750.6
31/01/2015 מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 5
בנים 13 א
בית 1
3 סמיון פליפנקו
הישגי כרמיאל
604.9 11/8 8/11 8/11 8/11 1-3 0.7 +2.8
47321 31/01/2015
750.6
31/01/2015 מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 5
בנים 13 א
בית 1
2 עידן לרמן
הישגי כרמיאל
377.0 11/8 8/11 8/11 8/11 1-3 0.7 +0.7
47364 31/01/2015
750.6
31/01/2015 מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 5
בנים 15 א
5 עמית גורן
הישגי כרמיאל
821.7 8/11 11/8 11/8 11/8 3-1 0.7 -2.8
47353 31/01/2015
750.6
31/01/2015 מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 5
בנים 15 א
בית 6
3 ליאור קוסטינסקי
הישגי כרמיאל
767.8 11/8 8/11 8/11 8/11 1-3 0.7 +4.2
47351 31/01/2015
750.6
31/01/2015 מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 5
בנים 15 א
בית 6
2 גדעון בריטבסקי
הפועל נצרת עילית
697.3 8/11 8/11 8/11 0-3 0.7 +3.5
47349 31/01/2015
750.6
31/01/2015 מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 5
בנים 15 א
בית 6
1 אוריה רז
הפועל נצרת עילית
733.5 8/11 8/11 8/11 0-3 0.7 +4.2
47392 31/01/2015
750.6
31/01/2015 מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 5
בנים 13 א בית גמר
בית 1
2 נתן סגל
הישגי כרמיאל
556.9 11/8 8/11 8/11 8/11 1-3 0.7 +2.1
47390 31/01/2015
750.6
31/01/2015 מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 5
בנים 13 א בית גמר
בית 1
1 ניר אברהם
הישגי כרמיאל
503.7 8/11 8/11 8/11 0-3 0.7 +1.4
46934 31/01/2015
750.6
27/01/2015 ליגות גברים 2014-2015
לאומית גברים צפון
הפועל טירת הכרמל M1 - הישגי כרמיאל
אנטולי זמרין
הפועל טירת הכרמל
798.1 8/11 8/11 8/11 0-3 1 +7
46951 31/01/2015
750.6
27/01/2015 ליגות גברים 2014-2015
לאומית גברים צפון
הפועל נצרת עילית - הישגי כרמיאל
אוריה רז
הפועל נצרת עילית
733.5 8/11 8/11 8/11 0-3 1 +6
46937 31/01/2015
750.6
27/01/2015 ליגות גברים 2014-2015
לאומית גברים צפון
הפועל טירת הכרמל M1 - הישגי כרמיאל
אנטולי לוינשטיין
הפועל טירת הכרמל
857.3 8/11 11/8 11/8 11/8 3-1 1 -3
46467 31/01/2015
750.6
21/01/2015 ליגות נוער 2014-2015
ליגה ארצית נוער מחוז גליל
עמותת קריית מוצקין - הישגי כרמיאל
תומר אבוחצרה
עמותת קריית מוצקין
304.6 5/11 2/11 6/11 0-3 1 +1
46474 31/01/2015
750.6
21/01/2015 ליגות נוער 2014-2015
ליגה ארצית נוער מחוז גליל
טנ''ש ראשון - הישגי כרמיאל
דניאל חזיזה
עמותת קריית מוצקין
300.0 3/11 3/11 1/11 0-3 1 +1
46470 31/01/2015
750.6
21/01/2015 ליגות נוער 2014-2015
ליגה ארצית נוער מחוז גליל
עמותת קריית מוצקין - הישגי כרמיאל
יואב שר
עמותת קריית מוצקין
697.1 10/12 11/9 11/4 6/11 12/14 2-3 1 +5
45535 31/01/2015
750.6
13/01/2015 ליגות גברים 2014-2015
לאומית גברים צפון
הישגי כרמיאל - מכבי זכרון יעקב 1
אופק מרואני
מכבי זכרון יעקב
404.9 9/11 7/11 3/11 0-3 1 +1
44335 31/01/2015
750.6
03/01/2015 מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 4
בנים 13 א
בית 1
5 נתן סגל
הישגי כרמיאל
556.9 8/11 8/11 8/11 0-3 0.7 +2.1
44333 31/01/2015
750.6
03/01/2015 מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 4
בנים 13 א
בית 1
4 עילי שחק
הפועל לוד
499.1 8/11 8/11 8/11 0-3 0.7 +1.4
44331 31/01/2015
750.6
03/01/2015 מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 4
בנים 13 א
בית 1
3 ניקיטה יקימוביץ
הפועל נצרת עילית
486.5 8/11 8/11 8/11 0-3 0.7 +1.4
44329 31/01/2015
750.6
03/01/2015 מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 4
בנים 13 א
בית 1
2 ניר אברהם
הישגי כרמיאל
503.7 8/11 8/11 8/11 0-3 0.7 +1.4
44807 31/01/2015
750.6
03/01/2015 מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 4
בנים 15 א
6 עמית גורן
הישגי כרמיאל
821.7 11/8 8/11 8/11 8/11 1-3 0.7 +5.6
מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 6 בנים 15 א Φ:0.7
53375
דירוג
28/02/2015
תאריך
28/02/2015
טל טילקין
הישגי כרמיאל
805.65 3-1 -4.2
ליאור קוסטינסקי
הישגי כרמיאל
769.4
מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 6 בנים 13 בית גמר Φ:0.7
53415
דירוג
28/02/2015
תאריך
28/02/2015
טל טילקין
הישגי כרמיאל
805.65 3-0 -7
סמיון פליפנקו
הישגי כרמיאל
624.45
מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 6 בנים 13 בית גמר Φ:0.7
53413
דירוג
28/02/2015
תאריך
28/02/2015
טל טילקין
הישגי כרמיאל
805.65 2-3 +1.4
נתן סגל
הישגי כרמיאל
550.85
ליגות נוער 2014-2015 ליגה ארצית נוער מחוז גליל Φ:1
49762
דירוג
28/02/2015
תאריך
18/02/2015
רון נורולין
הפועל נצרת עילית
300 3-0 +0
טל טילקין
הישגי כרמיאל
805.65
ליגות נוער 2014-2015 ליגה ארצית נוער מחוז גליל Φ:1
49758
דירוג
28/02/2015
תאריך
18/02/2015
ניקיטה יקימוביץ
הפועל נצרת עילית
495.35 3-1 +1
טל טילקין
הישגי כרמיאל
805.65
מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 5 בנים 13 א Φ:0.7
47323
דירוג
31/01/2015
תאריך
31/01/2015
טל טילקין
הישגי כרמיאל
750.55 1-3 +2.8
סמיון פליפנקו
הישגי כרמיאל
604.85
מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 5 בנים 13 א Φ:0.7
47321
דירוג
31/01/2015
תאריך
31/01/2015
טל טילקין
הישגי כרמיאל
750.55 1-3 +0.7
עידן לרמן
הישגי כרמיאל
377
מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 5 בנים 15 א Φ:0.7
47364
דירוג
31/01/2015
תאריך
31/01/2015
עמית גורן
הישגי כרמיאל
821.725 1-3 -2.8
טל טילקין
הישגי כרמיאל
750.55
מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 5 בנים 15 א Φ:0.7
47353
דירוג
31/01/2015
תאריך
31/01/2015
טל טילקין
הישגי כרמיאל
750.55 1-3 +4.2
ליאור קוסטינסקי
הישגי כרמיאל
767.8
מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 5 בנים 15 א Φ:0.7
47351
דירוג
31/01/2015
תאריך
31/01/2015
טל טילקין
הישגי כרמיאל
750.55 0-3 +3.5
גדעון בריטבסקי
הפועל נצרת עילית
697.25
מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 5 בנים 15 א Φ:0.7
47349
דירוג
31/01/2015
תאריך
31/01/2015
טל טילקין
הישגי כרמיאל
750.55 0-3 +4.2
אוריה רז
הפועל נצרת עילית
733.45
מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 5 בנים 13 א בית גמר Φ:0.7
47392
דירוג
31/01/2015
תאריך
31/01/2015
טל טילקין
הישגי כרמיאל
750.55 1-3 +2.1
נתן סגל
הישגי כרמיאל
556.85
מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 5 בנים 13 א בית גמר Φ:0.7
47390
דירוג
31/01/2015
תאריך
31/01/2015
טל טילקין
הישגי כרמיאל
750.55 0-3 +1.4
ניר אברהם
הישגי כרמיאל
503.725
ליגות גברים 2014-2015 לאומית גברים צפון Φ:1
46934
דירוג
31/01/2015
תאריך
27/01/2015
אנטולי זמרין
הפועל טירת הכרמל
798.125 3-0 +7
טל טילקין
הישגי כרמיאל
750.55
ליגות גברים 2014-2015 לאומית גברים צפון Φ:1
46951
דירוג
31/01/2015
תאריך
27/01/2015
אוריה רז
הפועל נצרת עילית
733.45 3-0 +6
טל טילקין
הישגי כרמיאל
750.55
ליגות גברים 2014-2015 לאומית גברים צפון Φ:1
46937
דירוג
31/01/2015
תאריך
27/01/2015
אנטולי לוינשטיין
הפועל טירת הכרמל
857.3 1-3 -3
טל טילקין
הישגי כרמיאל
750.55
ליגות נוער 2014-2015 ליגה ארצית נוער מחוז גליל Φ:1
46467
דירוג
31/01/2015
תאריך
21/01/2015
תומר אבוחצרה
עמותת קריית מוצקין
304.6 3-0 +1
טל טילקין
הישגי כרמיאל
750.55
ליגות נוער 2014-2015 ליגה ארצית נוער מחוז גליל Φ:1
46474
דירוג
31/01/2015
תאריך
21/01/2015
דניאל חזיזה
עמותת קריית מוצקין
300 3-0 +1
טל טילקין
הישגי כרמיאל
750.55
ליגות נוער 2014-2015 ליגה ארצית נוער מחוז גליל Φ:1
46470
דירוג
31/01/2015
תאריך
21/01/2015
יואב שר
עמותת קריית מוצקין
697.125 3-2 +5
טל טילקין
הישגי כרמיאל
750.55
ליגות גברים 2014-2015 לאומית גברים צפון Φ:1
45535
דירוג
31/01/2015
תאריך
13/01/2015
טל טילקין
הישגי כרמיאל
750.55 0-3 +1
אופק מרואני
מכבי זכרון יעקב
404.85
מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 4 בנים 13 א Φ:0.7
44335
דירוג
31/01/2015
תאריך
03/01/2015
טל טילקין
הישגי כרמיאל
750.55 0-3 +2.1
נתן סגל
הישגי כרמיאל
556.85
מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 4 בנים 13 א Φ:0.7
44333
דירוג
31/01/2015
תאריך
03/01/2015
טל טילקין
הישגי כרמיאל
750.55 0-3 +1.4
עילי שחק
הפועל לוד
499.125
מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 4 בנים 13 א Φ:0.7
44331
דירוג
31/01/2015
תאריך
03/01/2015
טל טילקין
הישגי כרמיאל
750.55 0-3 +1.4
ניקיטה יקימוביץ
הפועל נצרת עילית
486.45
מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 4 בנים 13 א Φ:0.7
44329
דירוג
31/01/2015
תאריך
03/01/2015
טל טילקין
הישגי כרמיאל
750.55 0-3 +1.4
ניר אברהם
הישגי כרמיאל
503.725
מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 4 בנים 15 א Φ:0.7
44807
דירוג
31/01/2015
תאריך
03/01/2015
טל טילקין
הישגי כרמיאל
750.55 1-3 +5.6
עמית גורן
הישגי כרמיאל
821.725
© Copyright 2012-2018 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com