פולגיה חנקין
טנ''ש 2007 נתניה
ID של השחקן : 4648
קטגוריה : M13 נקודות : 58.2
נשים
188
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
192708 30/04/2019
46.3
12/04/2019 אליפות השרון - פסח 2019
תחרות 1
4 יהונתן אזרי
טנ''ש 2007 נתניה
182.4 11/8 11/8 11/8 3-0 0.7 -2.1
192699 30/04/2019
46.3
12/04/2019 אליפות השרון - פסח 2019
תחרות 1
בית 8
3 אריאל וקסל
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 7/11 8/11 9/11 0-3 0.7 +0
192698 30/04/2019
46.3
12/04/2019 אליפות השרון - פסח 2019
תחרות 1
בית 8
2 רונן שנר
טנ''ש 2007 נתניה
209.2 8/11 9/11 9/11 0-3 0.7 +14
192696 30/04/2019
46.3
12/04/2019 אליפות השרון - פסח 2019
תחרות 1
בית 8
1 עילאי הורבך
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 11/6 11/8 11/9 3-0 0.7 0
191930 31/03/2019
0.0
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 13
6 אורי בר מנשה
טנ''ש 2007 נתניה
42.0 11/7 11/5 11/9 3-0 0.7 0
191929 31/03/2019
0.0
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 13
5 יובל ישראל
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 9/11 11/6 8/11 8/11 1-3 0.7 +0
191926 31/03/2019
0.0
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 13
4 יוני ורוואק
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 5/11 11/7 6/11 11/4 10/12 2-3 0.7 +0
191917 31/03/2019
0.0
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 13
בית 3
3 אילאי יגאנה
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 8/11 11/9 10/12 7/11 1-3 0.7 +0
191915 31/03/2019
0.0
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 13
בית 3
2 יובל ישראל
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 7/11 11/9 9/11 7/11 1-3 0.7 +0
191912 31/03/2019
0.0
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 13
בית 3
1 יולי פישמן
טנ''ש 2007 נתניה
68.2 7/11 6/11 11/8 8/11 1-3 0.7 +0
183519 31/03/2019
0.0
09/03/2019 אליפות תל אביב
13 ב
בית 3
1 בן ציגרינסקי
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 11/7 11/7 11/6 3-0 0.7 0
174329 31/01/2019
0.0
04/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 13
בית 2
5 אליאור אסרף
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 11/9 11/7 11/7 3-0 0.7 0
174328 31/01/2019
0.0
04/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 13
בית 2
4 נבו שוורץ
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 11/4 11/9 11/8 3-0 0.7 0
174324 31/01/2019
0.0
04/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 13
בית 2
2 אריאל וקסל
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 11/1 11/6 11/3 3-0 0.7 0
174321 31/01/2019
0.0
04/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 13
בית 2
1 מאיה פישמן
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 11/5 6/11 7/11 9/11 1-3 0.7 +0
175611 31/01/2019
0.0
04/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 15
4 אורי אוליצקי
טנ''ש 2007 נתניה
68.3 11/2 11/8 11/3 3-0 0.7 0
175596 31/01/2019
0.0
04/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 15
בית 2
3 יוני ורוואק
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 11/4 7/11 9/11 8/11 1-3 0.7 +0
175594 31/01/2019
0.0
04/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 15
בית 2
1 אסף אבנון
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 11/6 11/5 11/8 3-0 0.7 0
אליפות השרון - פסח 2019 תחרות 1 Φ:0.7
192708
דירוג
30/04/2019
תאריך
12/04/2019
יהונתן אזרי
טנ''ש 2007 נתניה
182.4 0-3 -2.1
פולגיה חנקין
טנ''ש 2007 נתניה
46.3
אליפות השרון - פסח 2019 תחרות 1 Φ:0.7
192699
דירוג
30/04/2019
תאריך
12/04/2019
אריאל וקסל
טנ''ש 2007 נתניה
0 3-0 +0
פולגיה חנקין
טנ''ש 2007 נתניה
46.3
אליפות השרון - פסח 2019 תחרות 1 Φ:0.7
192698
דירוג
30/04/2019
תאריך
12/04/2019
רונן שנר
טנ''ש 2007 נתניה
209.2 3-0 +14
פולגיה חנקין
טנ''ש 2007 נתניה
46.3
אליפות השרון - פסח 2019 תחרות 1 Φ:0.7
192696
דירוג
30/04/2019
תאריך
12/04/2019
פולגיה חנקין
טנ''ש 2007 נתניה
46.3 3-0 +0
עילאי הורבך
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 13 Φ:0.7
191930
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
אורי בר מנשה
טנ''ש 2007 נתניה
42 0-3 +0
פולגיה חנקין
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 13 Φ:0.7
191929
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
פולגיה חנקין
טנ''ש 2007 נתניה
0 1-3 +0
יובל ישראל
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 13 Φ:0.7
191926
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
פולגיה חנקין
טנ''ש 2007 נתניה
0 2-3 +0
יוני ורוואק
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 13 Φ:0.7
191917
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
אילאי יגאנה
טנ''ש 2007 נתניה
0 3-1 +0
פולגיה חנקין
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 13 Φ:0.7
191915
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
פולגיה חנקין
טנ''ש 2007 נתניה
0 1-3 +0
יובל ישראל
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 13 Φ:0.7
191912
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
יולי פישמן
טנ''ש 2007 נתניה
68.2 3-1 +0
פולגיה חנקין
טנ''ש 2007 נתניה
0
אליפות תל אביב 13 ב Φ:0.7
183519
דירוג
31/03/2019
תאריך
09/03/2019
פולגיה חנקין
טנ''ש 2007 נתניה
0 3-0 +0
בן ציגרינסקי
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 13 Φ:0.7
174329
דירוג
31/01/2019
תאריך
04/01/2019
אליאור אסרף
טנ''ש 2007 נתניה
0 0-3 +0
פולגיה חנקין
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 13 Φ:0.7
174328
דירוג
31/01/2019
תאריך
04/01/2019
נבו שוורץ
טנ''ש 2007 נתניה
0 0-3 +0
פולגיה חנקין
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 13 Φ:0.7
174324
דירוג
31/01/2019
תאריך
04/01/2019
פולגיה חנקין
טנ''ש 2007 נתניה
0 3-0 +0
אריאל וקסל
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 13 Φ:0.7
174321
דירוג
31/01/2019
תאריך
04/01/2019
פולגיה חנקין
טנ''ש 2007 נתניה
0 1-3 +0
מאיה פישמן
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 15 Φ:0.7
175611
דירוג
31/01/2019
תאריך
04/01/2019
אורי אוליצקי
טנ''ש 2007 נתניה
68.3 0-3 +0
פולגיה חנקין
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 15 Φ:0.7
175596
דירוג
31/01/2019
תאריך
04/01/2019
יוני ורוואק
טנ''ש 2007 נתניה
0 3-1 +0
פולגיה חנקין
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 15 Φ:0.7
175594
דירוג
31/01/2019
תאריך
04/01/2019
פולגיה חנקין
טנ''ש 2007 נתניה
0 3-0 +0
אסף אבנון
טנ''ש 2007 נתניה
0
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com