עידו הירשברג
בית''ר באר שבע
ID של השחקן : 4492
קטגוריה : B10 נקודות : 67.6
גברים
1301
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
195081 30/04/2019
62.7
09/04/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע גיל 13
בית 2
3 נועם פלדבאו
ללא מועדון
0.0 11/5 11/8 13/11 3-0 0.7 0
195079 30/04/2019
62.7
09/04/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע גיל 13
בית 2
2 צור הירשברג
בית''ר באר שבע
73.4 8/11 11/6 7/11 13/15 1-3 0.7 +7
195077 30/04/2019
62.7
09/04/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע גיל 13
בית 2
1 מתניה גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
219.7 11/4 11/4 11/4 3-0 0.7 -2.1
186289 31/03/2019
0.0
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע גיל 13
בית 2
3 נעמה פליידרביש
בית''ר באר שבע
83.2 3/11 8/11 6/11 0-3 0.7 +0
186286 31/03/2019
0.0
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע גיל 13
בית 2
2 מתניה גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
194.6 11/2 11/3 11/3 3-0 0.7 0
186285 31/03/2019
0.0
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע גיל 13
בית 2
1 שילי הוד
בית''ר באר שבע
0.0 7/11 8/11 17/15 11/8 11/5 3-2 0.7 0
180519 28/02/2019
0.0
01/02/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע גיל 13
בית 2
3 שילי הוד
בית''ר באר שבע
0.0 11/8 9/11 12/10 11/8 3-1 0.7 0
180516 28/02/2019
0.0
01/02/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע גיל 13
בית 2
2 אדם כרמל
בית''ר באר שבע
84.6 11/9 11/8 11/3 3-0 0.7 0
180515 28/02/2019
0.0
01/02/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע גיל 13
בית 2
1 צור הירשברג
בית''ר באר שבע
0.0 10/12 4/11 11/9 9/11 1-3 0.7 +0
168588 30/11/2018
0.0
22/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע גיל 13
בית 1
2 מתניה גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
0.0 11/4 11/4 11/5 3-0 0.7 0
168587 30/11/2018
0.0
22/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע גיל 13
בית 1
1 רועי קסיס
בית''ר באר שבע
0.0 11/5 11/5 11/5 3-0 0.7 0
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע גיל 13 Φ:0.7
195081
דירוג
30/04/2019
תאריך
09/04/2019
עידו הירשברג
בית''ר באר שבע
62.7 3-0 +0
נועם פלדבאו
ללא מועדון
0
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע גיל 13 Φ:0.7
195079
דירוג
30/04/2019
תאריך
09/04/2019
עידו הירשברג
בית''ר באר שבע
62.7 1-3 +7
צור הירשברג
בית''ר באר שבע
73.4
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע גיל 13 Φ:0.7
195077
דירוג
30/04/2019
תאריך
09/04/2019
עידו הירשברג
בית''ר באר שבע
62.7 3-0 -2.1
מתניה גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
219.7
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע גיל 13 Φ:0.7
186289
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
עידו הירשברג
בית''ר באר שבע
0 0-3 +0
נעמה פליידרביש
בית''ר באר שבע
83.2
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע גיל 13 Φ:0.7
186286
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
מתניה גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
194.6 0-3 +0
עידו הירשברג
בית''ר באר שבע
0
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע גיל 13 Φ:0.7
186285
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
שילי הוד
בית''ר באר שבע
0 2-3 +0
עידו הירשברג
בית''ר באר שבע
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע גיל 13 Φ:0.7
180519
דירוג
28/02/2019
תאריך
01/02/2019
עידו הירשברג
בית''ר באר שבע
0 3-1 +0
שילי הוד
בית''ר באר שבע
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע גיל 13 Φ:0.7
180516
דירוג
28/02/2019
תאריך
01/02/2019
אדם כרמל
בית''ר באר שבע
84.6 0-3 +0
עידו הירשברג
בית''ר באר שבע
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע גיל 13 Φ:0.7
180515
דירוג
28/02/2019
תאריך
01/02/2019
צור הירשברג
בית''ר באר שבע
0 3-1 +0
עידו הירשברג
בית''ר באר שבע
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע גיל 13 Φ:0.7
168588
דירוג
30/11/2018
תאריך
22/11/2018
מתניה גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
0 0-3 +0
עידו הירשברג
בית''ר באר שבע
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע גיל 13 Φ:0.7
168587
דירוג
30/11/2018
תאריך
22/11/2018
רועי קסיס
בית''ר באר שבע
0 0-3 +0
עידו הירשברג
בית''ר באר שבע
0
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com