אילון גרטנלאוב
ללא מועדון
ID של השחקן : 4360
קטגוריה : B11 נקודות : 64.5
גברים
1307
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
195086 30/04/2019
72.3
09/04/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע גיל 13
7 נועם פלדבאו
ללא מועדון
0.0 3/11 5/11 5/11 0-3 0.7 +0
195084 30/04/2019
72.3
09/04/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע גיל 13
6 מתניה גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
219.7 11/8 11/8 11/6 3-0 0.7 -2.1
195075 30/04/2019
72.3
09/04/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע גיל 13
בית 1
3 שילי הוד
בית''ר באר שבע
50.8 4/11 3/11 11/8 4/11 1-3 0.7 +6.3
195073 30/04/2019
72.3
09/04/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע גיל 13
בית 1
2 רועי קסיס
בית''ר באר שבע
0.0 8/11 11/4 4/11 6/11 1-3 0.7 +0
195071 30/04/2019
72.3
09/04/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע גיל 13
בית 1
1 לירן שימן
בית''ר באר שבע
0.0 11/8 11/7 11/8 3-0 0.7 0
190056 30/04/2019
72.3
04/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ב'
בנים 13, דרום, דרג ב'
בית 3
3 יהונתן סצ'קוב
מכבי דימונה
49.6 11/8 11/4 11/6 3-0 1 -5
190053 30/04/2019
72.3
04/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ב'
בנים 13, דרום, דרג ב'
בית 3
2 דוד מוזיצנקו
בית''ר באר שבע
200.5 11/6 11/8 11/5 3-0 1 -3
190052 30/04/2019
72.3
04/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ב'
בנים 13, דרום, דרג ב'
בית 3
1 אליאן דרביאן
מכבי דימונה
163.8 11/7 11/9 11/2 3-0 1 -4
186302 31/03/2019
68.8
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע גיל 13
6 אביעד קראדי
בית''ר באר שבע
69.7 11/9 10/12 11/9 14/16 17/15 3-2 0.7 -3.5
186282 31/03/2019
68.8
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע גיל 13
בית 1
3 צור הירשברג
בית''ר באר שבע
0.0 2/11 2/11 3/11 0-3 0.7 +0
186280 31/03/2019
68.8
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע גיל 13
בית 1
2 אדם כרמל
בית''ר באר שבע
72.1 3/11 6/11 8/11 0-3 0.7 +7
186278 31/03/2019
68.8
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע גיל 13
בית 1
1 נועם פלדבאו
בית''ר באר שבע
0.0 4/11 5/11 3/11 0-3 0.7 +0
180528 28/02/2019
0.0
01/02/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע גיל 13
6 אריאל ברגינסקי
בית''ר באר שבע
61.2 11/7 7/11 11/8 11/2 3-1 0.7 0
180512 28/02/2019
0.0
01/02/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע גיל 13
בית 1
3 מתניה גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
0.0 11/4 12/10 11/7 3-0 0.7 0
180511 28/02/2019
0.0
01/02/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע גיל 13
בית 1
2 נעמה פליידרביש
בית''ר באר שבע
0.0 5/11 2/11 2/11 0-3 0.7 +0
180509 28/02/2019
0.0
01/02/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע גיל 13
בית 1
1 מארי שלימגין
בית''ר באר שבע
92.3 6/11 7/11 11/9 8/11 1-3 0.7 +0
168605 30/11/2018
0.0
22/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע גיל 13
6 מתניה גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
0.0 11/8 11/8 11/8 3-0 0.7 0
168604 30/11/2018
0.0
22/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע גיל 13
5 מארי שלימגין
בית''ר באר שבע
0.0 9/11 8/11 7/11 0-3 0.7 +0
168597 30/11/2018
0.0
22/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע גיל 13
בית 3
3 אדם כרמל
בית''ר באר שבע
0.0 9/11 11/9 10/12 10/12 1-3 0.7 +0
168596 30/11/2018
0.0
22/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע גיל 13
בית 3
2 אביעד קראדי
בית''ר באר שבע
0.0 11/8 9/11 9/11 8/11 1-3 0.7 +0
168594 30/11/2018
0.0
22/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע גיל 13
בית 3
1 צור הירשברג
בית''ר באר שבע
0.0 4/11 5/11 5/11 0-3 0.7 +0
169414 30/11/2018
0.0
12/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ב'
בנים 13, דרום
בית 3
2 אלכסנדר סטרלץ
מכבי דימונה
97.0 11/7 11/8 11/3 3-0 1 0
169413 30/11/2018
0.0
12/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ב'
בנים 13, דרום
בית 3
1 אגם שר
בית''ר באר שבע
74.4 11/6 9/11 11/9 11/8 3-1 1 0
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע גיל 13 Φ:0.7
195086
דירוג
30/04/2019
תאריך
09/04/2019
נועם פלדבאו
ללא מועדון
0 3-0 +0
אילון גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
72.3
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע גיל 13 Φ:0.7
195084
דירוג
30/04/2019
תאריך
09/04/2019
אילון גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
72.3 3-0 -2.1
מתניה גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
219.7
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע גיל 13 Φ:0.7
195075
דירוג
30/04/2019
תאריך
09/04/2019
אילון גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
72.3 1-3 +6.3
שילי הוד
בית''ר באר שבע
50.8
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע גיל 13 Φ:0.7
195073
דירוג
30/04/2019
תאריך
09/04/2019
אילון גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
72.3 1-3 +0
רועי קסיס
בית''ר באר שבע
0
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע גיל 13 Φ:0.7
195071
דירוג
30/04/2019
תאריך
09/04/2019
אילון גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
72.3 3-0 +0
לירן שימן
בית''ר באר שבע
0
רנקליסט-4 2018-19 רמה ב' בנים 13, דרום, דרג ב' Φ:1
190056
דירוג
30/04/2019
תאריך
04/04/2019
אילון גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
72.3 3-0 -5
יהונתן סצ'קוב
מכבי דימונה
49.6
רנקליסט-4 2018-19 רמה ב' בנים 13, דרום, דרג ב' Φ:1
190053
דירוג
30/04/2019
תאריך
04/04/2019
דוד מוזיצנקו
בית''ר באר שבע
200.5 0-3 -3
אילון גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
72.3
רנקליסט-4 2018-19 רמה ב' בנים 13, דרום, דרג ב' Φ:1
190052
דירוג
30/04/2019
תאריך
04/04/2019
אליאן דרביאן
מכבי דימונה
163.8 0-3 -4
אילון גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
72.3
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע גיל 13 Φ:0.7
186302
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
אילון גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
68.8 3-2 -3.5
אביעד קראדי
בית''ר באר שבע
69.7
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע גיל 13 Φ:0.7
186282
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
אילון גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
68.8 0-3 +0
צור הירשברג
בית''ר באר שבע
0
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע גיל 13 Φ:0.7
186280
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
אילון גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
68.8 0-3 +7
אדם כרמל
בית''ר באר שבע
72.1
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע גיל 13 Φ:0.7
186278
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
אילון גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
68.8 0-3 +0
נועם פלדבאו
בית''ר באר שבע
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע גיל 13 Φ:0.7
180528
דירוג
28/02/2019
תאריך
01/02/2019
אריאל ברגינסקי
בית''ר באר שבע
61.2 1-3 +0
אילון גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע גיל 13 Φ:0.7
180512
דירוג
28/02/2019
תאריך
01/02/2019
מתניה גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
0 0-3 +0
אילון גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע גיל 13 Φ:0.7
180511
דירוג
28/02/2019
תאריך
01/02/2019
נעמה פליידרביש
בית''ר באר שבע
0 3-0 +0
אילון גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע גיל 13 Φ:0.7
180509
דירוג
28/02/2019
תאריך
01/02/2019
אילון גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
0 1-3 +0
מארי שלימגין
בית''ר באר שבע
92.3
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע גיל 13 Φ:0.7
168605
דירוג
30/11/2018
תאריך
22/11/2018
מתניה גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
0 0-3 +0
אילון גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע גיל 13 Φ:0.7
168604
דירוג
30/11/2018
תאריך
22/11/2018
מארי שלימגין
בית''ר באר שבע
0 3-0 +0
אילון גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע גיל 13 Φ:0.7
168597
דירוג
30/11/2018
תאריך
22/11/2018
אדם כרמל
בית''ר באר שבע
0 3-1 +0
אילון גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע גיל 13 Φ:0.7
168596
דירוג
30/11/2018
תאריך
22/11/2018
אביעד קראדי
בית''ר באר שבע
0 3-1 +0
אילון גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע גיל 13 Φ:0.7
168594
דירוג
30/11/2018
תאריך
22/11/2018
אילון גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
0 0-3 +0
צור הירשברג
בית''ר באר שבע
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ב' בנים 13, דרום Φ:1
169414
דירוג
30/11/2018
תאריך
12/11/2018
אלכסנדר סטרלץ
מכבי דימונה
97 0-3 +0
אילון גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ב' בנים 13, דרום Φ:1
169413
דירוג
30/11/2018
תאריך
12/11/2018
אגם שר
בית''ר באר שבע
74.4 1-3 +0
אילון גרטנלאוב
בית''ר באר שבע
0
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com