נבו שוורץ
טנ''ש 2007 נתניה
ID של השחקן : 4153
קטגוריה : M13 נקודות : 249.4
גברים
1009
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
198216 30/06/2019
233.3
13/06/2019 אליפות השרון יוני 2019
דרג ב
5 אודי דר
הפועל תל אביב
98.6 9/11 7/11 11/9 9/11 1-3 0.7 +4.2
198212 30/06/2019
233.3
13/06/2019 אליפות השרון יוני 2019
דרג ב
4 נועם פחימה
הפועל תל אביב
75.5 5/11 9/11 11/9 7/11 1-3 0.7 +3.5
198190 30/06/2019
233.3
13/06/2019 אליפות השרון יוני 2019
דרג ב
בית 1
2 אודי דר
הפועל תל אביב
98.6 9/11 11/7 9/11 7/11 1-3 0.7 +4.2
198188 30/06/2019
233.3
13/06/2019 אליפות השרון יוני 2019
דרג ב
בית 1
1 רואי פחימה
הפועל תל אביב
102.5 6/11 7/11 7/11 0-3 0.7 +4.2
192701 30/04/2019
235.4
12/04/2019 אליפות השרון - פסח 2019
תחרות 1
4 גילעד סקופ
טנ''ש 2007 נתניה
360.6 11/5 11/7 11/7 3-0 0.7 -2.1
192694 30/04/2019
235.4
12/04/2019 אליפות השרון - פסח 2019
תחרות 1
בית 7
3 נתנאל חייט
טנ''ש 2007 נתניה
178.3 8/11 6/11 9/11 0-3 0.7 +4.9
192691 30/04/2019
235.4
12/04/2019 אליפות השרון - פסח 2019
תחרות 1
בית 7
2 ליאור ארז
הפועל תל אביב
164.2 11/6 11/5 11/3 3-0 0.7 -4.9
192690 30/04/2019
235.4
12/04/2019 אליפות השרון - פסח 2019
תחרות 1
בית 7
1 הראל בכשי
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 11/8 9/11 11/8 11/9 3-1 0.7 0
191922 31/03/2019
242.4
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 13
בית 4
3 דניאל רוזנפלד
טנ''ש 2007 נתניה
53.3 11/9 11/7 11/4 3-0 0.7 -7
191920 31/03/2019
242.4
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 13
בית 4
2 בן ציגרינסקי
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 11/9 11/5 11/8 3-0 0.7 0
191918 31/03/2019
242.4
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 13
בית 4
1 מאיה פישמן
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 8/11 9/11 5/11 0-3 0.7 +0
174334 31/01/2019
0.0
04/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 13
7 דניאל רוזנפלד
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 9/11 2/11 8/11 0-3 0.7 +0
174331 31/01/2019
0.0
04/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 13
6 אורי בר מנשה
טנ''ש 2007 נתניה
58.9 11/5 11/7 8/11 11/9 3-1 0.7 0
174330 31/01/2019
0.0
04/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 13
בית 2
5 מאיה פישמן
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 11/5 6/11 8/11 6/11 1-3 0.7 +0
174328 31/01/2019
0.0
04/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 13
בית 2
4 פולגיה חנקין
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 4/11 9/11 8/11 0-3 0.7 +0
174325 31/01/2019
0.0
04/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 13
בית 2
3 אליאור אסרף
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 11/6 11/8 4/11 11/6 3-1 0.7 0
174322 31/01/2019
0.0
04/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 13
בית 2
1 אריאל וקסל
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 4/11 5/11 8/11 0-3 0.7 +0
175610 31/01/2019
0.0
04/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 15
4 עידן בר שאן
טנ''ש 2007 נתניה
58.9 11/8 11/7 11/8 3-0 0.7 0
175602 31/01/2019
0.0
04/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 15
בית 3
3 יובל ישראל
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 9/11 11/7 9/11 10/12 1-3 0.7 +0
175600 31/01/2019
0.0
04/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 15
בית 3
2 יולי פישמן
טנ''ש 2007 נתניה
71.7 8/11 9/11 8/11 0-3 0.7 +0
175597 31/01/2019
0.0
04/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 15
בית 3
1 יהונתן חייט
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 8/11 11/8 9/11 9/11 1-3 0.7 +0
159520 31/05/2018
0.0
29/05/2018 רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018
נתניה 2007 נוער
בית 3
4 אורי אורליצקי
טנ''ש 2007 נתניה
55.0 11/7 11/9 12/10 3-0 0.7 0
159519 31/05/2018
0.0
29/05/2018 רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018
נתניה 2007 נוער
בית 3
3 יוני ורוואק
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 3/11 4/11 5/11 0-3 0.7 +0
159517 31/05/2018
0.0
29/05/2018 רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018
נתניה 2007 נוער
בית 3
2 רונן שנר
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 9/11 7/11 6/11 0-3 0.7 +0
159515 31/05/2018
0.0
29/05/2018 רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018
נתניה 2007 נוער
בית 3
1 ירון רתם
טנ''ש 2007 נתניה
264.0 3/11 7/11 11/7 6/11 1-3 0.7 +0
אליפות השרון יוני 2019 דרג ב Φ:0.7
198216
דירוג
30/06/2019
תאריך
13/06/2019
נבו שוורץ
טנ''ש 2007 נתניה
233.3 1-3 +4.2
אודי דר
הפועל תל אביב
98.6
אליפות השרון יוני 2019 דרג ב Φ:0.7
198212
דירוג
30/06/2019
תאריך
13/06/2019
נבו שוורץ
טנ''ש 2007 נתניה
233.3 1-3 +3.5
נועם פחימה
הפועל תל אביב
75.5
אליפות השרון יוני 2019 דרג ב Φ:0.7
198190
דירוג
30/06/2019
תאריך
13/06/2019
נבו שוורץ
טנ''ש 2007 נתניה
233.3 1-3 +4.2
אודי דר
הפועל תל אביב
98.6
אליפות השרון יוני 2019 דרג ב Φ:0.7
198188
דירוג
30/06/2019
תאריך
13/06/2019
נבו שוורץ
טנ''ש 2007 נתניה
233.3 0-3 +4.2
רואי פחימה
הפועל תל אביב
102.5
אליפות השרון - פסח 2019 תחרות 1 Φ:0.7
192701
דירוג
30/04/2019
תאריך
12/04/2019
גילעד סקופ
טנ''ש 2007 נתניה
360.6 0-3 -2.1
נבו שוורץ
טנ''ש 2007 נתניה
235.4
אליפות השרון - פסח 2019 תחרות 1 Φ:0.7
192694
דירוג
30/04/2019
תאריך
12/04/2019
נבו שוורץ
טנ''ש 2007 נתניה
235.4 0-3 +4.9
נתנאל חייט
טנ''ש 2007 נתניה
178.3
אליפות השרון - פסח 2019 תחרות 1 Φ:0.7
192691
דירוג
30/04/2019
תאריך
12/04/2019
ליאור ארז
הפועל תל אביב
164.2 0-3 -4.9
נבו שוורץ
טנ''ש 2007 נתניה
235.4
אליפות השרון - פסח 2019 תחרות 1 Φ:0.7
192690
דירוג
30/04/2019
תאריך
12/04/2019
הראל בכשי
טנ''ש 2007 נתניה
0 1-3 +0
נבו שוורץ
טנ''ש 2007 נתניה
235.4
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 13 Φ:0.7
191922
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
נבו שוורץ
טנ''ש 2007 נתניה
242.4 3-0 -7
דניאל רוזנפלד
טנ''ש 2007 נתניה
53.3
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 13 Φ:0.7
191920
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
נבו שוורץ
טנ''ש 2007 נתניה
242.4 3-0 +0
בן ציגרינסקי
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 13 Φ:0.7
191918
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
נבו שוורץ
טנ''ש 2007 נתניה
242.4 0-3 +0
מאיה פישמן
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 13 Φ:0.7
174334
דירוג
31/01/2019
תאריך
04/01/2019
נבו שוורץ
טנ''ש 2007 נתניה
0 0-3 +0
דניאל רוזנפלד
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 13 Φ:0.7
174331
דירוג
31/01/2019
תאריך
04/01/2019
אורי בר מנשה
טנ''ש 2007 נתניה
58.9 1-3 +0
נבו שוורץ
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 13 Φ:0.7
174330
דירוג
31/01/2019
תאריך
04/01/2019
נבו שוורץ
טנ''ש 2007 נתניה
0 1-3 +0
מאיה פישמן
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 13 Φ:0.7
174328
דירוג
31/01/2019
תאריך
04/01/2019
נבו שוורץ
טנ''ש 2007 נתניה
0 0-3 +0
פולגיה חנקין
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 13 Φ:0.7
174325
דירוג
31/01/2019
תאריך
04/01/2019
אליאור אסרף
טנ''ש 2007 נתניה
0 1-3 +0
נבו שוורץ
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 13 Φ:0.7
174322
דירוג
31/01/2019
תאריך
04/01/2019
אריאל וקסל
טנ''ש 2007 נתניה
0 3-0 +0
נבו שוורץ
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 15 Φ:0.7
175610
דירוג
31/01/2019
תאריך
04/01/2019
נבו שוורץ
טנ''ש 2007 נתניה
0 3-0 +0
עידן בר שאן
טנ''ש 2007 נתניה
58.9
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 15 Φ:0.7
175602
דירוג
31/01/2019
תאריך
04/01/2019
יובל ישראל
טנ''ש 2007 נתניה
0 3-1 +0
נבו שוורץ
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 15 Φ:0.7
175600
דירוג
31/01/2019
תאריך
04/01/2019
נבו שוורץ
טנ''ש 2007 נתניה
0 0-3 +0
יולי פישמן
טנ''ש 2007 נתניה
71.7
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 15 Φ:0.7
175597
דירוג
31/01/2019
תאריך
04/01/2019
יהונתן חייט
טנ''ש 2007 נתניה
0 3-1 +0
נבו שוורץ
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018 נתניה 2007 נוער Φ:0.7
159520
דירוג
31/05/2018
תאריך
29/05/2018
אורי אורליצקי
טנ''ש 2007 נתניה
55 0-3 +0
נבו שוורץ
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018 נתניה 2007 נוער Φ:0.7
159519
דירוג
31/05/2018
תאריך
29/05/2018
יוני ורוואק
טנ''ש 2007 נתניה
0 3-0 +0
נבו שוורץ
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018 נתניה 2007 נוער Φ:0.7
159517
דירוג
31/05/2018
תאריך
29/05/2018
רונן שנר
טנ''ש 2007 נתניה
0 3-0 +0
נבו שוורץ
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018 נתניה 2007 נוער Φ:0.7
159515
דירוג
31/05/2018
תאריך
29/05/2018
נבו שוורץ
טנ''ש 2007 נתניה
0 1-3 +0
ירון רתם
טנ''ש 2007 נתניה
264
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com