אלמוג הג'בי
בית''ר באר שבע
ID של השחקן : 3637
קטגוריה : C15 נקודות : 331.8
גברים בנים 15
675 72
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
148831
331.8
28/02/2018 ליגות נוער 2017-2018
ארצית נוער - מחוז דרום
בית''ר באר שבע J3 - מכבי דימונה J3
ליאור פרץ
מכבי דימונה
236.0 11/8 8/11 11/9 11/7 3-1 1 -7
148836
331.8
28/02/2018 ליגות נוער 2017-2018
ארצית נוער - מחוז דרום
בית''ר באר שבע J3 - מכבי דימונה J4
אלכסנדר סטרלץ
מכבי דימונה
לא מדורג 7/11 8/11 8/11 0-3 1 +0
141876
331.8
28/02/2018 ליגות נוער 2017-2018
ארצית נוער - מחוז דרום
בית''ר באר שבע J3 - הפועל באר טוביה J1
תומר דרזנר
הפועל באר טוביה
לא מדורג 9/11 11/8 9/11 5/11 1-3 1 +0
146179
331.8
28/02/2018 ליגות נוער 2017-2018
ארצית נוער - מחוז דרום
בית''ר באר שבע J3 - הפועל אילת J2
עידו גרטי
הפועל אילת
לא מדורג 6/11 5/11 6/11 0-3 1 +0
148598
331.8
28/02/2018 ליגות נוער 2017-2018
ארצית נוער - מחוז דרום
הפועל אילת J2 - בית''ר באר שבע J3
שלו ברבר
הפועל אילת
לא מדורג 11/7 8/11 11/7 11/7 3-1 1 0
148839
331.8
28/02/2018 ליגות נוער 2017-2018
ארצית נוער - מחוז דרום
בית''ר באר שבע J3 - מכבי דימונה J4
ליאם בר
מכבי דימונה
312.0 11/9 8/11 11/7 11/7 3-1 1 -5
146844 27/02/2018
321.8
14/02/2018 ליגות נוער 2017-2018
ארצית נוער - מחוז דרום
בית''ר באר שבע J3 - מכבי גבירול באר שבע J1
כפיר גצל
מכבי גבירול באר שבע
374.0 8/11 8/11 8/11 0-3 1 +14
146847 27/02/2018
321.8
14/02/2018 ליגות נוער 2017-2018
ארצית נוער - מחוז דרום
בית''ר באר שבע J3 - מכבי גבירול באר שבע J1
דילן אלין
מכבי גבירול באר שבע
409.0 11/8 11/6 11/6 3-0 1 -4
143220 31/01/2018
0.0
20/01/2018 רנקליסט 3 - 2017-2018 - שלב ג'
ביתר באר שבע גיל 15
5 איתי מילר
בית''ר באר שבע
337.0 11/5 11/5 11/6 3-0 0.7 0
143217 31/01/2018
0.0
20/01/2018 רנקליסט 3 - 2017-2018 - שלב ג'
ביתר באר שבע גיל 15
4 פבל שישקין
בית''ר באר שבע
290.2 8/11 9/11 11/7 11/9 11/13 2-3 0.7 +0
143205 31/01/2018
0.0
20/01/2018 רנקליסט 3 - 2017-2018 - שלב ג'
ביתר באר שבע גיל 15
בית 1
3 אייל בקשייב
בית''ר באר שבע
325.4 11/5 11/6 12/10 3-0 0.7 0
143204 31/01/2018
0.0
20/01/2018 רנקליסט 3 - 2017-2018 - שלב ג'
ביתר באר שבע גיל 15
בית 1
2 לירן ליילו
בית''ר באר שבע
358.3 8/11 9/11 12/10 11/4 8/11 2-3 0.7 +0
139644 31/01/2018
0.0
12/01/2018 ליגות נוער 2017-2018
ארצית נוער - מחוז דרום
מכבי דימונה J3 - בית''ר באר שבע J3
ליאור פרץ
מכבי דימונה
253.0 11/8 11/7 8/11 11/8 3-1 1 0
139650 31/01/2018
0.0
12/01/2018 ליגות נוער 2017-2018
ארצית נוער - מחוז דרום
מכבי דימונה J4 - בית''ר באר שבע J3
אלכסנדר סטרלץ
מכבי דימונה
0.0 7/11 8/11 7/11 0-3 1 +0
139648 31/01/2018
0.0
12/01/2018 ליגות נוער 2017-2018
ארצית נוער - מחוז דרום
מכבי דימונה J3 - בית''ר באר שבע J3
איתמר עמר
מכבי דימונה
325.8 6/11 11/8 11/7 9/11 9/11 2-3 1 +0
138169 31/12/2017
0.0
27/12/2017 ליגות נוער 2017-2018
ארצית נוער - מחוז דרום
מכבי גבירול באר שבע J1 - בית''ר באר שבע J3
כפיר גצל
מכבי גבירול באר שבע
370.0 7/11 11/7 11/6 11/5 3-1 1 0
138171 31/12/2017
0.0
27/12/2017 ליגות נוער 2017-2018
ארצית נוער - מחוז דרום
מכבי גבירול באר שבע J1 - בית''ר באר שבע J3
דילן אלין
מכבי גבירול באר שבע
399.0 11/6 11/4 11/4 3-0 1 0
135879 31/12/2017
0.0
01/12/2017 רנקליסט 2 - 2017-2018, שלב ג'
ביתר באר שבע גיל 15
בית 1
2 לירן ליילו
בית''ר באר שבע
352.0 11/2 11/3 11/6 3-0 0.7 0
135878 31/12/2017
0.0
01/12/2017 רנקליסט 2 - 2017-2018, שלב ג'
ביתר באר שבע גיל 15
בית 1
1 אייל בקשייב
בית''ר באר שבע
328.9 8/11 7/11 7/11 0-3 0.7 +0
ליגות נוער 2017-2018 ארצית נוער - מחוז דרום Φ:1
148831
דירוג

תאריך
28/02/2018
אלמוג הג'בי
בית''ר באר שבע
331.8 3-1 -7
ליאור פרץ
מכבי דימונה
236
ליגות נוער 2017-2018 ארצית נוער - מחוז דרום Φ:1
148836
דירוג

תאריך
28/02/2018
אלמוג הג'בי
בית''ר באר שבע
331.8 0-3 +0
אלכסנדר סטרלץ
מכבי דימונה
NOT_RANKED
ליגות נוער 2017-2018 ארצית נוער - מחוז דרום Φ:1
141876
דירוג

תאריך
28/02/2018
אלמוג הג'בי
בית''ר באר שבע
331.8 1-3 +0
תומר דרזנר
הפועל באר טוביה
NOT_RANKED
ליגות נוער 2017-2018 ארצית נוער - מחוז דרום Φ:1
146179
דירוג

תאריך
28/02/2018
אלמוג הג'בי
בית''ר באר שבע
331.8 0-3 +0
עידו גרטי
הפועל אילת
NOT_RANKED
ליגות נוער 2017-2018 ארצית נוער - מחוז דרום Φ:1
148598
דירוג

תאריך
28/02/2018
שלו ברבר
הפועל אילת
NOT_RANKED 1-3 +0
אלמוג הג'בי
בית''ר באר שבע
331.8
ליגות נוער 2017-2018 ארצית נוער - מחוז דרום Φ:1
148839
דירוג

תאריך
28/02/2018
אלמוג הג'בי
בית''ר באר שבע
331.8 3-1 -5
ליאם בר
מכבי דימונה
312
ליגות נוער 2017-2018 ארצית נוער - מחוז דרום Φ:1
146844
דירוג
27/02/2018
תאריך
14/02/2018
אלמוג הג'בי
בית''ר באר שבע
321.8 0-3 +14
כפיר גצל
מכבי גבירול באר שבע
374
ליגות נוער 2017-2018 ארצית נוער - מחוז דרום Φ:1
146847
דירוג
27/02/2018
תאריך
14/02/2018
אלמוג הג'בי
בית''ר באר שבע
321.8 3-0 -4
דילן אלין
מכבי גבירול באר שבע
409
רנקליסט 3 - 2017-2018 - שלב ג' ביתר באר שבע גיל 15 Φ:0.7
143220
דירוג
31/01/2018
תאריך
20/01/2018
אלמוג הג'בי
בית''ר באר שבע
0 3-0 +0
איתי מילר
בית''ר באר שבע
337
רנקליסט 3 - 2017-2018 - שלב ג' ביתר באר שבע גיל 15 Φ:0.7
143217
דירוג
31/01/2018
תאריך
20/01/2018
פבל שישקין
בית''ר באר שבע
290.2 3-2 +0
אלמוג הג'בי
בית''ר באר שבע
0
רנקליסט 3 - 2017-2018 - שלב ג' ביתר באר שבע גיל 15 Φ:0.7
143205
דירוג
31/01/2018
תאריך
20/01/2018
אלמוג הג'בי
בית''ר באר שבע
0 3-0 +0
אייל בקשייב
בית''ר באר שבע
325.4
רנקליסט 3 - 2017-2018 - שלב ג' ביתר באר שבע גיל 15 Φ:0.7
143204
דירוג
31/01/2018
תאריך
20/01/2018
אלמוג הג'בי
בית''ר באר שבע
0 2-3 +0
לירן ליילו
בית''ר באר שבע
358.3
ליגות נוער 2017-2018 ארצית נוער - מחוז דרום Φ:1
139644
דירוג
31/01/2018
תאריך
12/01/2018
ליאור פרץ
מכבי דימונה
253 1-3 +0
אלמוג הג'בי
בית''ר באר שבע
0
ליגות נוער 2017-2018 ארצית נוער - מחוז דרום Φ:1
139650
דירוג
31/01/2018
תאריך
12/01/2018
אלכסנדר סטרלץ
מכבי דימונה
0 3-0 +0
אלמוג הג'בי
בית''ר באר שבע
0
ליגות נוער 2017-2018 ארצית נוער - מחוז דרום Φ:1
139648
דירוג
31/01/2018
תאריך
12/01/2018
איתמר עמר
מכבי דימונה
325.8 3-2 +0
אלמוג הג'בי
בית''ר באר שבע
0
ליגות נוער 2017-2018 ארצית נוער - מחוז דרום Φ:1
138169
דירוג
31/12/2017
תאריך
27/12/2017
כפיר גצל
מכבי גבירול באר שבע
370 1-3 +0
אלמוג הג'בי
בית''ר באר שבע
0
ליגות נוער 2017-2018 ארצית נוער - מחוז דרום Φ:1
138171
דירוג
31/12/2017
תאריך
27/12/2017
דילן אלין
מכבי גבירול באר שבע
399 0-3 +0
אלמוג הג'בי
בית''ר באר שבע
0
רנקליסט 2 - 2017-2018, שלב ג' ביתר באר שבע גיל 15 Φ:0.7
135879
דירוג
31/12/2017
תאריך
01/12/2017
לירן ליילו
בית''ר באר שבע
352 0-3 +0
אלמוג הג'בי
בית''ר באר שבע
0
רנקליסט 2 - 2017-2018, שלב ג' ביתר באר שבע גיל 15 Φ:0.7
135878
דירוג
31/12/2017
תאריך
01/12/2017
אייל בקשייב
בית''ר באר שבע
328.9 3-0 +0
אלמוג הג'בי
בית''ר באר שבע
0
© Copyright 2012-2018 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com