יונה הררי
טנש ירושלים
ID של השחקן : 3477
קטגוריה : S60 נקודות : 293.0
נשים
99
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
176982 31/01/2019
296.5
30/01/2019 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
דרג ג'
בנק ישראל ג - פקיד השומה א
יאיר הירס
הפועל ירושלים
283.9 5/11 11/6 11/7 11/8 3-1 0.7 -3.5
167864 30/11/2018
300.0
14/11/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
דרג ג'
בנק ישראל ג - משרד החוץ ב
יוסף יאיר
הפועל ירושלים
315.9 11/7 11/9 11/8 3-0 0.7 -3.5
167867 30/11/2018
300.0
14/11/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
דרג ג'
בנק ישראל ג - משרד החוץ ב
משה בן לולו
הפועל ירושלים
0.0 11/8 11/7 11/9 3-0 0.7 0
122597 30/04/2017
0.0
20/04/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ג'
בנק ישראל ג - בנק ישראל ה
ניר ישראלי
טנש ירושלים
0.0 11/9 8/11 9/11 6/11 1-3 0.7 +0
122600 30/04/2017
0.0
20/04/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ג'
בנק ישראל ג - בנק ישראל ה
יוליה מורוז
טנש ירושלים
0.0 11/9 11/6 11/7 3-0 0.7 0
122582 31/03/2017
0.0
30/03/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ג'
בנק ישראל ג - ה. ל. לאומי
דימטרי נאומוב
הפועל ירושלים
0.0 9/11 11/8 11/7 11/6 3-1 0.7 0
122602 31/03/2017
0.0
30/03/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ג'
בנק ישראל ג - חברת הגיחון
עוזי שמעיה
הפועל ירושלים
0.0 11/5 11/7 11/8 3-0 0.7 0
122605 31/03/2017
0.0
30/03/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ג'
בנק ישראל ג - חברת הגיחון
יעקב מזרחי
הפועל ירושלים
0.0 11/6 11/5 11/4 3-0 0.7 0
122527 31/03/2017
0.0
16/03/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ג'
בנק ישראל ד - בנק ישראל ג
אביגדור לוי
טנש ירושלים
0.0 11/6 11/5 11/7 3-0 0.7 0
122512 28/02/2017
0.0
23/02/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ג'
בית הלוחם ד - בנק ישראל ג
פיליפ יקר
הפועל ירושלים
0.0 11/6 11/5 11/7 3-0 0.7 0
122236 28/02/2017
0.0
09/02/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ג'
בנק ישראל ג - ר. א. והגבייה
דיאני נועם
הפועל ירושלים
0.0 11/8 11/9 6/11 11/8 3-1 0.7 0
122266 28/02/2017
0.0
09/02/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ג'
משרד החוץ ב - בנק ישראל ג
מימון הרצל
הפועל ירושלים
0.0 11/9 11/8 11/7 3-0 0.7 0
122239 28/02/2017
0.0
09/02/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ג'
בנק ישראל ג - ר. א. והגבייה
אלחנן ארז
הפועל ירושלים
0.0 9/11 8/11 11/7 11/6 11/8 3-2 0.7 0
122275 31/01/2017
0.0
19/01/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ג'
בנק ישראל ג - משרד החוץ ב
מימון הרצל
הפועל ירושלים
0.0 11/5 11/7 11/4 3-0 0.7 0
122346 31/01/2017
0.0
05/01/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ג'
בנק ישראל ג - בית הלוחם ד
פיליפ יקר
הפועל ירושלים
0.0 11/5 11/4 11/7 3-0 0.7 0
122349 31/01/2017
0.0
05/01/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ג'
בנק ישראל ג - בית הלוחם ד
דניאל ירמיהו
הפועל ירושלים
0.0 11/3 11/5 11/4 3-0 0.7 0
122442 31/12/2016
0.0
15/12/2016 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ג'
ה. ל. לאומי - בנק ישראל ג
צביקה בלאו
הפועל ירושלים
0.0 11/9 8/11 12/10 11/8 3-1 0.7 0
122446 31/12/2016
0.0
15/12/2016 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ג'
ה. ל. לאומי - בנק ישראל ג
גדעון נתנאל
הפועל ירושלים
0.0 6/11 11/5 8/11 9/11 1-3 0.7 +0
122427 31/12/2016
0.0
01/12/2016 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ג'
חברת הגיחון - בנק ישראל ג
עוזי שמעיה
הפועל ירושלים
0.0 11/8 9/11 11/8 11/7 3-1 0.7 0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 דרג ג' Φ:0.7
176982
דירוג
31/01/2019
תאריך
30/01/2019
יונה הררי
טנש ירושלים
296.5 3-1 -3.5
יאיר הירס
הפועל ירושלים
283.9
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 דרג ג' Φ:0.7
167864
דירוג
30/11/2018
תאריך
14/11/2018
יונה הררי
טנש ירושלים
300 3-0 -3.5
יוסף יאיר
הפועל ירושלים
315.9
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 דרג ג' Φ:0.7
167867
דירוג
30/11/2018
תאריך
14/11/2018
יונה הררי
טנש ירושלים
300 3-0 +0
משה בן לולו
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ג' Φ:0.7
122597
דירוג
30/04/2017
תאריך
20/04/2017
יונה הררי
טנש ירושלים
0 1-3 +0
ניר ישראלי
טנש ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ג' Φ:0.7
122600
דירוג
30/04/2017
תאריך
20/04/2017
יונה הררי
טנש ירושלים
0 3-0 +0
יוליה מורוז
טנש ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ג' Φ:0.7
122582
דירוג
31/03/2017
תאריך
30/03/2017
יונה הררי
טנש ירושלים
0 3-1 +0
דימטרי נאומוב
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ג' Φ:0.7
122602
דירוג
31/03/2017
תאריך
30/03/2017
יונה הררי
טנש ירושלים
0 3-0 +0
עוזי שמעיה
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ג' Φ:0.7
122605
דירוג
31/03/2017
תאריך
30/03/2017
יונה הררי
טנש ירושלים
0 3-0 +0
יעקב מזרחי
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ג' Φ:0.7
122527
דירוג
31/03/2017
תאריך
16/03/2017
אביגדור לוי
טנש ירושלים
0 0-3 +0
יונה הררי
טנש ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ג' Φ:0.7
122512
דירוג
28/02/2017
תאריך
23/02/2017
פיליפ יקר
הפועל ירושלים
0 0-3 +0
יונה הררי
טנש ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ג' Φ:0.7
122236
דירוג
28/02/2017
תאריך
09/02/2017
יונה הררי
טנש ירושלים
0 3-1 +0
דיאני נועם
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ג' Φ:0.7
122266
דירוג
28/02/2017
תאריך
09/02/2017
מימון הרצל
הפועל ירושלים
0 0-3 +0
יונה הררי
טנש ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ג' Φ:0.7
122239
דירוג
28/02/2017
תאריך
09/02/2017
יונה הררי
טנש ירושלים
0 3-2 +0
אלחנן ארז
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ג' Φ:0.7
122275
דירוג
31/01/2017
תאריך
19/01/2017
יונה הררי
טנש ירושלים
0 3-0 +0
מימון הרצל
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ג' Φ:0.7
122346
דירוג
31/01/2017
תאריך
05/01/2017
יונה הררי
טנש ירושלים
0 3-0 +0
פיליפ יקר
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ג' Φ:0.7
122349
דירוג
31/01/2017
תאריך
05/01/2017
יונה הררי
טנש ירושלים
0 3-0 +0
דניאל ירמיהו
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ג' Φ:0.7
122442
דירוג
31/12/2016
תאריך
15/12/2016
צביקה בלאו
הפועל ירושלים
0 1-3 +0
יונה הררי
טנש ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ג' Φ:0.7
122446
דירוג
31/12/2016
תאריך
15/12/2016
גדעון נתנאל
הפועל ירושלים
0 3-1 +0
יונה הררי
טנש ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ג' Φ:0.7
122427
דירוג
31/12/2016
תאריך
01/12/2016
עוזי שמעיה
הפועל ירושלים
0 1-3 +0
יונה הררי
טנש ירושלים
0
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com