אלכסנדר פרנקל
הישגי כרמיאל
ID של השחקן : 2340
קטגוריה : S40 נקודות : 330.8
גברים
755
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
197892 30/06/2019
327.3
15/06/2019 אליפות שבועות כרמיאל
דרג א
בית 1
3 יובל וולפרט
הפועל עירוני נוף הגליל
931.4 11/8 11/9 11/6 3-0 0.7 -0.7
198035 30/06/2019
327.3
15/06/2019 אליפות שבועות כרמיאל
9-14
3 יעקב סקטקוב
הישגי כרמיאל
219.9 9/11 7/11 7/11 0-3 0.7 +4.2
198025 30/06/2019
327.3
15/06/2019 אליפות שבועות כרמיאל
9-14
1 אלברט לרמן
הישגי כרמיאל
1139.7 11/8 11/7 11/9 3-0 0.7 0
195414 31/05/2019
302.8
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
כרמיאל בוגרים
בית 2
3 אלברט לרמן
הישגי כרמיאל
0.0 10/12 11/9 11/6 11/8 3-1 0.7 0
195413 31/05/2019
302.8
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
כרמיאל בוגרים
בית 2
2 שרה שוט
הישגי כרמיאל
268.5 3/11 5/11 2/11 0-3 0.7 +5.6
195411 31/05/2019
302.8
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
כרמיאל בוגרים
בית 2
1 יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
300.9 6/11 7/11 4/11 0-3 0.7 +6.3
195424 31/05/2019
302.8
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
כרמיאל בוגרים בית גמר
בית 1
3 אריה הלפרין
הישגי כרמיאל
291.3 11/9 8/11 8/11 6/11 1-3 0.7 +6.3
195422 31/05/2019
302.8
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
כרמיאל בוגרים בית גמר
בית 1
2 ולנטין סיפקוב
הישגי כרמיאל
279.2 9/11 7/11 8/11 0-3 0.7 +6.3
193656 30/04/2019
300.0
22/04/2019 אליפות פסח כרמיאל
דרג א
בית 2
3 רומן רייטיך
הישגי כרמיאל
294.4 11/8 8/11 7/11 8/11 1-3 0.7 +6.3
193653 30/04/2019
300.0
22/04/2019 אליפות פסח כרמיאל
דרג א
בית 2
2 אלעד אסרף
הפועל עירוני נוף הגליל
1040.7 11/7 11/8 11/6 3-0 0.7 -0.7
193652 30/04/2019
300.0
22/04/2019 אליפות פסח כרמיאל
דרג א
בית 2
1 מיכאל דיטיניס
עמותת קריית מוצקין
804.6 11/8 11/7 11/9 3-0 0.7 -0.7
193666 30/04/2019
300.0
22/04/2019 אליפות פסח כרמיאל
9-16
1 פואד ליאור שלמה
עמותת קריית מוצקין
500.9 11/8 11/7 9/11 7/11 11/6 3-2 0.7 -2.1
185178 31/03/2019
0.0
01/03/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
כרמיאל בוגרים
4 אריה הלפרין
הישגי כרמיאל
0.0 11/8 11/5 9/11 11/5 3-1 0.7 0
185188 31/03/2019
0.0
01/03/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
כרמיאל בוגרים
בית 3
3 גרגורי נטישינסקי
הישגי כרמיאל
0.0 11/7 11/5 11/13 11/7 3-1 0.7 0
185186 31/03/2019
0.0
01/03/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
כרמיאל בוגרים
בית 3
1 ליאוניד לנגר
הישגי כרמיאל
0.0 11/9 11/8 6/11 6/11 9/11 2-3 0.7 +0
168487 30/11/2018
0.0
23/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
כרמיאל בוגרים
4 אריה הלפרין
הישגי כרמיאל
0.0 11/8 7/11 11/7 11/6 3-1 0.7 0
168478 30/11/2018
0.0
23/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
כרמיאל בוגרים
בית 1
3 גרגורי נטישינסקי
הישגי כרמיאל
0.0 11/5 11/8 11/13 11/7 3-1 0.7 0
168477 30/11/2018
0.0
23/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
כרמיאל בוגרים
בית 1
2 יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
0.0 2/11 5/11 4/11 0-3 0.7 +0
168475 30/11/2018
0.0
23/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
כרמיאל בוגרים
בית 1
1 יעקב סקטקוב
הישגי כרמיאל
0.0 8/11 11/9 5/11 6/11 1-3 0.7 +0
168489 30/11/2018
0.0
23/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
כרמיאל בוגרים השלמה
1 רומן רייטיך
הישגי כרמיאל
0.0 7/11 7/11 11/8 11/8 9/11 2-3 0.7 +0
אליפות שבועות כרמיאל דרג א Φ:0.7
197892
דירוג
30/06/2019
תאריך
15/06/2019
יובל וולפרט
הפועל עירוני נוף הגליל
931.35 0-3 -0.7
אלכסנדר פרנקל
הישגי כרמיאל
327.3
אליפות שבועות כרמיאל 9-14 Φ:0.7
198035
דירוג
30/06/2019
תאריך
15/06/2019
אלכסנדר פרנקל
הישגי כרמיאל
327.3 0-3 +4.2
יעקב סקטקוב
הישגי כרמיאל
219.9
אליפות שבועות כרמיאל 9-14 Φ:0.7
198025
דירוג
30/06/2019
תאריך
15/06/2019
אלברט לרמן
הישגי כרמיאל
1139.7 0-3 +0
אלכסנדר פרנקל
הישגי כרמיאל
327.3
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' כרמיאל בוגרים Φ:0.7
195414
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
אלברט לרמן
הישגי כרמיאל
0 1-3 +0
אלכסנדר פרנקל
הישגי כרמיאל
302.8
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' כרמיאל בוגרים Φ:0.7
195413
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
שרה שוט
הישגי כרמיאל
268.5 3-0 +5.6
אלכסנדר פרנקל
הישגי כרמיאל
302.8
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' כרמיאל בוגרים Φ:0.7
195411
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
אלכסנדר פרנקל
הישגי כרמיאל
302.8 0-3 +6.3
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
300.9
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' כרמיאל בוגרים בית גמר Φ:0.7
195424
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
אלכסנדר פרנקל
הישגי כרמיאל
302.8 1-3 +6.3
אריה הלפרין
הישגי כרמיאל
291.3
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' כרמיאל בוגרים בית גמר Φ:0.7
195422
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
אלכסנדר פרנקל
הישגי כרמיאל
302.8 0-3 +6.3
ולנטין סיפקוב
הישגי כרמיאל
279.2
אליפות פסח כרמיאל דרג א Φ:0.7
193656
דירוג
30/04/2019
תאריך
22/04/2019
אלכסנדר פרנקל
הישגי כרמיאל
300 1-3 +6.3
רומן רייטיך
הישגי כרמיאל
294.4
אליפות פסח כרמיאל דרג א Φ:0.7
193653
דירוג
30/04/2019
תאריך
22/04/2019
אלעד אסרף
הפועל עירוני נוף הגליל
1040.7 0-3 -0.7
אלכסנדר פרנקל
הישגי כרמיאל
300
אליפות פסח כרמיאל דרג א Φ:0.7
193652
דירוג
30/04/2019
תאריך
22/04/2019
מיכאל דיטיניס
עמותת קריית מוצקין
804.59 0-3 -0.7
אלכסנדר פרנקל
הישגי כרמיאל
300
אליפות פסח כרמיאל 9-16 Φ:0.7
193666
דירוג
30/04/2019
תאריך
22/04/2019
אלכסנדר פרנקל
הישגי כרמיאל
300 3-2 -2.1
פואד ליאור שלמה
עמותת קריית מוצקין
500.9
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' כרמיאל בוגרים Φ:0.7
185178
דירוג
31/03/2019
תאריך
01/03/2019
אריה הלפרין
הישגי כרמיאל
0 1-3 +0
אלכסנדר פרנקל
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' כרמיאל בוגרים Φ:0.7
185188
דירוג
31/03/2019
תאריך
01/03/2019
גרגורי נטישינסקי
הישגי כרמיאל
0 1-3 +0
אלכסנדר פרנקל
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' כרמיאל בוגרים Φ:0.7
185186
דירוג
31/03/2019
תאריך
01/03/2019
אלכסנדר פרנקל
הישגי כרמיאל
0 2-3 +0
ליאוניד לנגר
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' כרמיאל בוגרים Φ:0.7
168487
דירוג
30/11/2018
תאריך
23/11/2018
אלכסנדר פרנקל
הישגי כרמיאל
0 3-1 +0
אריה הלפרין
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' כרמיאל בוגרים Φ:0.7
168478
דירוג
30/11/2018
תאריך
23/11/2018
גרגורי נטישינסקי
הישגי כרמיאל
0 1-3 +0
אלכסנדר פרנקל
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' כרמיאל בוגרים Φ:0.7
168477
דירוג
30/11/2018
תאריך
23/11/2018
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
0 3-0 +0
אלכסנדר פרנקל
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' כרמיאל בוגרים Φ:0.7
168475
דירוג
30/11/2018
תאריך
23/11/2018
אלכסנדר פרנקל
הישגי כרמיאל
0 1-3 +0
יעקב סקטקוב
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' כרמיאל בוגרים השלמה Φ:0.7
168489
דירוג
30/11/2018
תאריך
23/11/2018
אלכסנדר פרנקל
הישגי כרמיאל
0 2-3 +0
רומן רייטיך
הישגי כרמיאל
0
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com