הפועל לוד
ישוב : לוד (11577)
אחראי : איציק אברמוביץ
אתר אינתרנט :
דוא''ל : Karinia@012.net.il
כתובת : רחוב ארבע העונות, לוד
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 32 1112 S40 יצחק אברמוביץ הפועל לוד 1424.7 (1424.7)
= 33 1475 S40 שמעון קלברס הפועל לוד 1417.1 (1417.1)
= 44 878 S בנצי בלנק הפועל לוד 1352.9 (1352.9)
= 70 845 S יוני ירמיהו הפועל לוד 1233.7 (1233.7)
= 92 752 E20 דן סולודר הפועל לוד 1165.5 (1165.5)
= 180 2997 S דוד אלכסנדרוביץ הפועל לוד 964.1 (964.1)
= 194 720 E19 איתי שחק הפועל לוד 940.7 (940.7)
= 205 2229 C15 דן זוילי הפועל לוד 928.6 (928.6)
+1 278 844 S מיכאל טברסקי הפועל לוד 828.9 (828.9)
= 294 3675 S אמיר רובינשטיין הפועל לוד 801.4 (801.4)
= 330 919 S60 גבור אליאש הפועל לוד 772.0 (772.0)
-1 362 2369 C15 הילי ברבי הפועל לוד 735.7 (735.7)
= 384 3680 S50 ארז יצחק הפועל לוד 708.1 (708.1)
-1 464 1977 S60 ליאון אינגורן הפועל לוד 620.3 (620.3)
-1 469 1477 S40 דורון סולודר הפועל לוד 615.7 (615.7)
= 552 1429 S דימיטרי שמושקין הפועל לוד 523.0 (523.0)
= 556 4117 S60 אליהו טל הפועל לוד 520.9 (520.9)
= 557 2995 S בוריס שלפמן הפועל לוד 519.1 (519.1)
= 583 1474 S40 מתי מרזוק הפועל לוד 493.0 (493.0)
= 636 2996 S40 שנון בן-שמעון הפועל לוד 435.7 (435.7)
-1 772 2772 S קונסטנטין אייכנבאום הפועל לוד 324.0 (324.0)
-1 806 2231 S50 פיוטר אייכנבאום הפועל לוד 309.8 (309.8)
-1 857 4841 S60 זאב כהן הפועל לוד 292.5 (292.5)
-2 940 4204 S40 נתן גרמפל הפועל לוד 268.2 (268.2)
-3 949 2994 S40 לב בריינר הפועל לוד 266.4 (266.4)
-2 985 3740 S נועם אוסניס הפועל לוד 256.5 (256.5)
-4 1279 2988 M12 ליאם לוי הפועל לוד 74.1 (74.1)
-4 1299 4346 B11 גל חזן הפועל לוד 67.9 (67.9)
-2 1328 4814 B8 שון איכנבאום הפועל לוד 48.3 (48.3)
32 = יצחק אברמוביץ הפועל לוד 1424 (1424)
33 = שמעון קלברס הפועל לוד 1417 (1417)
44 = בנצי בלנק הפועל לוד 1352 (1352)
70 = יוני ירמיהו הפועל לוד 1233 (1233)
92 = דן סולודר הפועל לוד 1165 (1165)
180 = דוד אלכסנדרוביץ הפועל לוד 964 (964)
194 = איתי שחק הפועל לוד 940 (940)
205 = דן זוילי הפועל לוד 928 (928)
278    מיכאל טברסקי הפועל לוד 828 (828)
294 = אמיר רובינשטיין הפועל לוד 801 (801)
330 = גבור אליאש הפועל לוד 772 (772)
362    הילי ברבי הפועל לוד 735 (735)
384 = ארז יצחק הפועל לוד 708 (708)
464    ליאון אינגורן הפועל לוד 620 (620)
469    דורון סולודר הפועל לוד 615 (615)
552 = דימיטרי שמושקין הפועל לוד 522 (522)
556 = אליהו טל הפועל לוד 520 (520)
557 = בוריס שלפמן הפועל לוד 519 (519)
583 = מתי מרזוק הפועל לוד 493 (493)
636 = שנון בן-שמעון הפועל לוד 435 (435)
772    קונסטנטין אייכנבאום הפועל לוד 324 (324)
806    פיוטר אייכנבאום הפועל לוד 309 (309)
857    זאב כהן הפועל לוד 292 (292)
940    נתן גרמפל הפועל לוד 268 (268)
949    לב בריינר הפועל לוד 266 (266)
985    נועם אוסניס הפועל לוד 256 (256)
1279    ליאם לוי הפועל לוד 74 (74)
1299    גל חזן הפועל לוד 67 (67)
1328    שון איכנבאום הפועל לוד 48 (48)
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 3 3729 E21 דניאלה ברזוי הפועל לוד 1417.2 (1417.2)
= 33 1069 E21 ניקול קוגן הפועל לוד 755.2 (755.2)
-1 85 1952 S50 ורדית שוק הפועל לוד 324.0 (324.0)
= 162 4851 B11 אלישבע גבריאלוב הפועל לוד 107.4 (107.4)
= 230 4347 C14 מוניקה מיירספלד הפועל לוד 50.1 (50.1)
= 233 4832 B11 סוזאן דיבסי הפועל לוד 27.9 (27.9)
3 = דניאלה ברזוי הפועל לוד 1417 (1417)
33 = ניקול קוגן הפועל לוד 755 (755)
85    ורדית שוק הפועל לוד 324 (324)
162 = אלישבע גבריאלוב הפועל לוד 107 (107)
230 = מוניקה מיירספלד הפועל לוד 50 (50)
233 = סוזאן דיבסי הפועל לוד 27 (27)
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com