הפועל טנ''ש באר שבע
ישוב : באר שבע (10231)
אחראי : מנדל ניימן / דרור קורן
אתר אינתרנט :
דוא''ל : mendelnn@gmail.com
כתובת : מאיר יערי 14, באר שבע
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
-2 17 858 S פבל טמנוגורוד הפועל טנ''ש באר שבע 1235.0 (1260.5)
= 24 753 S ולדי פורמן הפועל טנ''ש באר שבע 1140.3 (1150.8)
-3 82 635 J17 רון אוישר הפועל טנ''ש באר שבע 884.0 (888.5)
= 106 1392 S מתן מן הפועל טנ''ש באר שבע 819.4 (818.2)
-1 112 1408 S40 יבגני ברבוי הפועל טנ''ש באר שבע 802.0 (799.6)
+2 135 974 S50 אלכס קורנברג הפועל טנ''ש באר שבע 758.0 (758.0)
-3 147 1511 S40 אלכסנדר סליטרניק הפועל טנ''ש באר שבע 739.3 (735.7)
-1 149 989 S60 יפים גורביץ הפועל טנ''ש באר שבע 731.4 (731.4)
-4 181 2016 S לאוניד לבדינסקי הפועל טנ''ש באר שבע 690.7 (690.7)
-3 216 1878 S60 זוריק מנשה הפועל טנ''ש באר שבע 640.2 (640.2)
-3 220 1636 S50 ויאצסלב בלץ הפועל טנ''ש באר שבע 633.8 (633.8)
-1 247 1409 S50 אולג אוישר הפועל טנ''ש באר שבע 602.3 (602.3)
-2 256 1390 S60 ראובן רוזן הפועל טנ''ש באר שבע 598.5 (598.5)
-3 267 968 S40 אלכסנדר פוטשניק הפועל טנ''ש באר שבע 592.0 (592.0)
-1 273 954 S50 יחיאל ריזמן הפועל טנ''ש באר שבע 585.2 (585.2)
-2 301 1393 S60 יעקב שקולניק הפועל טנ''ש באר שבע 548.1 (548.1)
-2 303 2281 E20 שליו אלפסי הפועל טנ''ש באר שבע 545.4 (545.4)
-1 323 2647 J18 יונתן אסינובסקי הפועל טנ''ש באר שבע 521.1 (521.1)
-2 328 2055 S50 ולדיסלב קניגין הפועל טנ''ש באר שבע 516.0 (516.0)
= 348 1002 S60 אנדריי רובינשטיין הפועל טנ''ש באר שבע 483.8 (483.8)
-1 350 2854 S40 ולדימיר סמילנסקי הפועל טנ''ש באר שבע 481.7 (481.7)
-1 360 2083 S40 משה קאיט הפועל טנ''ש באר שבע 469.3 (469.3)
-1 361 1561 S70 אלכסנדר ורנברג הפועל טנ''ש באר שבע 467.2 (467.2)
-1 371 2049 S40 יורי קוצ'ר הפועל טנ''ש באר שבע 447.0 (447.0)
-1 377 2803 S50 מיכאל אסינובסקי הפועל טנ''ש באר שבע 436.6 (436.6)
-1 406 668 J17 אלי גורביץ הפועל טנ''ש באר שבע 391.1 (391.1)
= 412 4613 S60 סרגי יונותנוב הפועל טנ''ש באר שבע 383.7 (383.7)
-1 426 3132 S50 בוגדן שינקרנקו הפועל טנ''ש באר שבע 363.9 (363.9)
-2 431 2053 S60 גרגורי פוליאנסקי הפועל טנ''ש באר שבע 354.9 (354.9)
-2 432 2054 S50 סרגיי גודז הפועל טנ''ש באר שבע 354.4 (354.4)
-1 436 2700 S60 גנאדי קרקיס הפועל טנ''ש באר שבע 350.1 (350.1)
-3 451 2482 S60 דוד נוימן הפועל טנ''ש באר שבע 322.0 (322.0)
-4 475 2359 S50 ולדימיר זייד הפועל טנ''ש באר שבע 291.3 (291.3)
-4 487 2362 S50 לאוניד זוסמנוביץ הפועל טנ''ש באר שבע 276.6 (276.6)
-6 497 2364 S70 ולדימיר גנטוש הפועל טנ''ש באר שבע 267.3 (267.3)
-2 517 3133 S40 אלכסיי רוייטמן הפועל טנ''ש באר שבע 238.1 (238.1)
-2 522 4223 S50 אולג זבז'ינסקי הפועל טנ''ש באר שבע 231.3 (231.3)
-2 529 1936 S60 ולרי טקצ'נקו הפועל טנ''ש באר שבע 228.4 (228.4)
-1 531 2436 S50 אורן שחר הפועל טנ''ש באר שבע 227.9 (227.9)
-2 538 2363 S70 מנדל ניימן הפועל טנ''ש באר שבע 222.0 (222.0)
-5 556 4496 S60 אלכסנדר חבקין הפועל טנ''ש באר שבע 207.4 (207.4)
-4 562 4029 S פליקס מרון הפועל טנ''ש באר שבע 201.0 (201.0)
-2 570 2155 S70 יורי מרחבקה הפועל טנ''ש באר שבע 198.3 (198.3)
-3 574 2902 S70 יצחק אורן הפועל טנ''ש באר שבע 196.4 (196.4)
-3 575 2361 S70 יעקב אלהורן הפועל טנ''ש באר שבע 195.7 (195.7)
-3 583 4156 S70 איליה ליבובסקי הפועל טנ''ש באר שבע 190.5 (190.5)
-4 595 3129 S60 אלכס מזוס הפועל טנ''ש באר שבע 177.0 (177.0)
-1 601 4464 S70 סימיון קגן הפועל טנ''ש באר שבע 166.7 (166.7)
= 644 4488 B9 אריק רוייטמן הפועל טנ''ש באר שבע 77.9 (77.9)
= 648 4507 B9 נתנאל אוישר הפועל טנ''ש באר שבע 75.3 (75.3)
-1 687 4545 B8 דניאל פורמן הפועל טנ''ש באר שבע 54.1 (54.1)
17    פבל טמנוגורוד הפועל טנ''ש באר שבע 1234 (1260)
24 = ולדי פורמן הפועל טנ''ש באר שבע 1140 (1150)
82    רון אוישר הפועל טנ''ש באר שבע 884 (888)
106 = מתן מן הפועל טנ''ש באר שבע 819 (818)
112    יבגני ברבוי הפועל טנ''ש באר שבע 801 (799)
135    אלכס קורנברג הפועל טנ''ש באר שבע 758 (758)
147    אלכסנדר סליטרניק הפועל טנ''ש באר שבע 739 (735)
149    יפים גורביץ הפועל טנ''ש באר שבע 731 (731)
181    לאוניד לבדינסקי הפועל טנ''ש באר שבע 690 (690)
216    זוריק מנשה הפועל טנ''ש באר שבע 640 (640)
220    ויאצסלב בלץ הפועל טנ''ש באר שבע 633 (633)
247    אולג אוישר הפועל טנ''ש באר שבע 602 (602)
256    ראובן רוזן הפועל טנ''ש באר שבע 598 (598)
267    אלכסנדר פוטשניק הפועל טנ''ש באר שבע 592 (592)
273    יחיאל ריזמן הפועל טנ''ש באר שבע 585 (585)
301    יעקב שקולניק הפועל טנ''ש באר שבע 548 (548)
303    שליו אלפסי הפועל טנ''ש באר שבע 545 (545)
323    יונתן אסינובסקי הפועל טנ''ש באר שבע 521 (521)
328    ולדיסלב קניגין הפועל טנ''ש באר שבע 516 (516)
348 = אנדריי רובינשטיין הפועל טנ''ש באר שבע 483 (483)
350    ולדימיר סמילנסקי הפועל טנ''ש באר שבע 481 (481)
360    משה קאיט הפועל טנ''ש באר שבע 469 (469)
361    אלכסנדר ורנברג הפועל טנ''ש באר שבע 467 (467)
371    יורי קוצ'ר הפועל טנ''ש באר שבע 447 (447)
377    מיכאל אסינובסקי הפועל טנ''ש באר שבע 436 (436)
406    אלי גורביץ הפועל טנ''ש באר שבע 391 (391)
412 = סרגי יונותנוב הפועל טנ''ש באר שבע 383 (383)
426    בוגדן שינקרנקו הפועל טנ''ש באר שבע 363 (363)
431    גרגורי פוליאנסקי הפועל טנ''ש באר שבע 354 (354)
432    סרגיי גודז הפועל טנ''ש באר שבע 354 (354)
436    גנאדי קרקיס הפועל טנ''ש באר שבע 350 (350)
451    דוד נוימן הפועל טנ''ש באר שבע 322 (322)
475    ולדימיר זייד הפועל טנ''ש באר שבע 291 (291)
487    לאוניד זוסמנוביץ הפועל טנ''ש באר שבע 276 (276)
497    ולדימיר גנטוש הפועל טנ''ש באר שבע 267 (267)
517    אלכסיי רוייטמן הפועל טנ''ש באר שבע 238 (238)
522    אולג זבז'ינסקי הפועל טנ''ש באר שבע 231 (231)
529    ולרי טקצ'נקו הפועל טנ''ש באר שבע 228 (228)
531    אורן שחר הפועל טנ''ש באר שבע 227 (227)
538    מנדל ניימן הפועל טנ''ש באר שבע 222 (222)
556    אלכסנדר חבקין הפועל טנ''ש באר שבע 207 (207)
562    פליקס מרון הפועל טנ''ש באר שבע 200 (200)
570    יורי מרחבקה הפועל טנ''ש באר שבע 198 (198)
574    יצחק אורן הפועל טנ''ש באר שבע 196 (196)
575    יעקב אלהורן הפועל טנ''ש באר שבע 195 (195)
583    איליה ליבובסקי הפועל טנ''ש באר שבע 190 (190)
595    אלכס מזוס הפועל טנ''ש באר שבע 177 (177)
601    סימיון קגן הפועל טנ''ש באר שבע 166 (166)
644 = אריק רוייטמן הפועל טנ''ש באר שבע 77 (77)
648 = נתנאל אוישר הפועל טנ''ש באר שבע 75 (75)
687    דניאל פורמן הפועל טנ''ש באר שבע 54 (54)
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
+1 17 1041 E20 איריס קרונפלד הפועל טנ''ש באר שבע 622.0 (628.0)
= 23 1063 E20 טלי בלץ הפועל טנ''ש באר שבע 576.5 (587.0)
= 33 1245 S לריסה גונצ'רוק הפועל טנ''ש באר שבע 498.1 (498.1)
+2 41 1246 S40 אנז'לה איסקוב הפועל טנ''ש באר שבע 381.0 (381.0)
+2 49 3067 S דיאנה שווגר הפועל טנ''ש באר שבע 273.7 (273.7)
= 73 4364 M13 אסיה ברבוי הפועל טנ''ש באר שבע 81.6 (81.6)
-1 87 4365 B11 זואי ברבוי הפועל טנ''ש באר שבע 64.2 (64.2)
17    איריס קרונפלד הפועל טנ''ש באר שבע 621 (627)
23 = טלי בלץ הפועל טנ''ש באר שבע 576 (586)
33 = לריסה גונצ'רוק הפועל טנ''ש באר שבע 498 (498)
41    אנז'לה איסקוב הפועל טנ''ש באר שבע 380 (380)
49    דיאנה שווגר הפועל טנ''ש באר שבע 273 (273)
73 = אסיה ברבוי הפועל טנ''ש באר שבע 81 (81)
87    זואי ברבוי הפועל טנ''ש באר שבע 64 (64)
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com