הפועל טנ''ש באר שבע
ישוב : באר שבע (10231)
אחראי : מנדל ניימן / דרור קורן
אתר אינתרנט :
דוא''ל : mendelnn@gmail.com
כתובת : מאיר יערי 14, באר שבע
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 16 858 S פבל טמנוגורוד הפועל טנ''ש באר שבע 1680.3 (1680.3)
= 27 753 E21 ולדי פורמן הפועל טנ''ש באר שבע 1534.0 (1534.0)
= 84 635 J16 רון אוישר הפועל טנ''ש באר שבע 1184.4 (1184.4)
= 111 899 S40 רומן ורשבסקי הפועל טנ''ש באר שבע 1106.3 (1106.3)
= 119 1392 S מתן מן הפועל טנ''ש באר שבע 1090.6 (1090.6)
= 127 1408 S40 יבגני ברבוי הפועל טנ''ש באר שבע 1065.8 (1065.8)
= 160 974 S50 אלכס קורנברג הפועל טנ''ש באר שבע 1010.4 (1010.4)
= 167 989 S60 יפים גורביץ הפועל טנ''ש באר שבע 993.5 (993.5)
= 172 1511 S40 אלכסנדר סליטרניק הפועל טנ''ש באר שבע 980.6 (980.6)
= 175 824 S זיו גוטמן הפועל טנ''ש באר שבע 978.1 (978.1)
= 192 2016 S לאוניד לבדינסקי הפועל טנ''ש באר שבע 943.3 (943.3)
-1 254 1878 S50 זוריק מנשה הפועל טנ''ש באר שבע 853.3 (853.3)
= 293 1409 S40 אולג אוישר הפועל טנ''ש באר שבע 802.8 (802.8)
= 303 1390 S60 ראובן רוזן הפועל טנ''ש באר שבע 797.6 (797.6)
= 314 968 S40 אלכסנדר פוטשניק הפועל טנ''ש באר שבע 789.1 (789.1)
= 323 954 S40 יחיאל ריזמן הפועל טנ''ש באר שבע 779.9 (779.9)
-1 359 3036 S40 דוד גופר הפועל טנ''ש באר שבע 737.6 (737.6)
-1 366 1393 S60 יעקב שקולניק הפועל טנ''ש באר שבע 730.5 (730.5)
-1 370 2281 E19 שליו אלפסי הפועל טנ''ש באר שבע 726.8 (726.8)
= 398 2647 J17 יונתן אסינובסקי הפועל טנ''ש באר שבע 694.5 (694.5)
= 405 2055 S40 ולדיסלב קניגין הפועל טנ''ש באר שבע 687.7 (687.7)
= 443 1002 S60 אנדריי רובינשטיין הפועל טנ''ש באר שבע 644.7 (644.7)
= 445 2854 S40 ולדימיר סמילנסקי הפועל טנ''ש באר שבע 641.9 (641.9)
-2 452 4825 E20 דן אלבז הפועל טנ''ש באר שבע 633.1 (633.1)
-1 461 2083 S40 משה קאיט הפועל טנ''ש באר שבע 625.4 (625.4)
+20 463 1561 S70 אלכסנדר ורנברג הפועל טנ''ש באר שבע 622.6 (603.0)
= 487 2049 S יורי קוצ'ר הפועל טנ''ש באר שבע 595.7 (595.7)
+1 497 2803 S50 מיכאל אסינובסקי הפועל טנ''ש באר שבע 581.8 (581.8)
= 505 813 S אבישי שטיין הפועל טנ''ש באר שבע 574.2 (574.2)
= 555 668 J16 אלי גורביץ הפועל טנ''ש באר שבע 521.1 (521.1)
-1 567 4613 S60 סרגי יונותנוב הפועל טנ''ש באר שבע 511.2 (511.2)
= 590 3132 S50 בוגדן שינקרנקו הפועל טנ''ש באר שבע 484.8 (484.8)
-1 601 2053 S60 גרגורי פוליאנסקי הפועל טנ''ש באר שבע 472.8 (472.8)
= 604 2054 S50 סרגיי גודז הפועל טנ''ש באר שבע 472.2 (472.2)
= 611 2700 S50 גנאדי קרקיס הפועל טנ''ש באר שבע 466.4 (466.4)
= 641 2482 S60 דוד נוימן הפועל טנ''ש באר שבע 429.0 (429.0)
-1 657 2355 S60 מיכאל גויכמן הפועל טנ''ש באר שבע 412.7 (412.7)
-2 685 2359 S50 ולדימיר זייד הפועל טנ''ש באר שבע 388.0 (388.0)
-2 705 2362 S50 לאוניד זוסמנוביץ הפועל טנ''ש באר שבע 368.5 (368.5)
-1 711 4440 S איגור דבורקין הפועל טנ''ש באר שבע 365.8 (365.8)
+1 721 2364 S70 ולדימיר גנטוש הפועל טנ''ש באר שבע 356.1 (356.1)
= 767 2143 S40 אייל מרסלי הפועל טנ''ש באר שבע 325.9 (325.9)
-2 793 3133 S40 אלכסיי רוייטמן הפועל טנ''ש באר שבע 317.1 (317.1)
-1 809 4223 S50 אולג זבז'ינסקי הפועל טנ''ש באר שבע 308.1 (308.1)
= 824 2436 S50 אורן שחר הפועל טנ''ש באר שבע 303.5 (303.5)
= 845 2363 S60 מנדל ניימן הפועל טנ''ש באר שבע 295.7 (295.7)
-3 882 4030 S40 אנטולי בקמן הפועל טנ''ש באר שבע 285.1 (285.1)
-2 911 4496 S60 אלכסנדר חבקין הפועל טנ''ש באר שבע 276.2 (276.2)
-2 927 4072 C15 הראל שלפמן הפועל טנ''ש באר שבע 271.7 (271.7)
-2 942 4029 S פליקס מרון הפועל טנ''ש באר שבע 267.6 (267.6)
-3 953 4743 C14 אריאל גולדין הפועל טנ''ש באר שבע 266.4 (266.4)
-3 961 2155 S70 יורי מרחבקה הפועל טנ''ש באר שבע 264.0 (264.0)
-3 971 2902 S70 יצחק אורן הפועל טנ''ש באר שבע 261.5 (261.5)
-3 972 2361 S70 יעקב אלהורן הפועל טנ''ש באר שבע 260.6 (260.6)
-2 984 4465 S60 אלכס פוקייב הפועל טנ''ש באר שבע 256.8 (256.8)
-2 996 4156 S70 איליה ליבובסקי הפועל טנ''ש באר שבע 253.6 (253.6)
= 1033 3129 S60 אלכס מזוס הפועל טנ''ש באר שבע 235.7 (235.7)
= 1046 4448 S עמית איזיקוביץ הפועל טנ''ש באר שבע 223.8 (223.8)
= 1050 4464 S70 סימיון קגן הפועל טנ''ש באר שבע 221.9 (221.9)
-3 1163 4488 B8 אריק רוייטמן הפועל טנ''ש באר שבע 103.5 (103.5)
-3 1175 4507 B8 נתנאל אוישר הפועל טנ''ש באר שבע 100.0 (100.0)
-4 1289 4545 B7 דניאל פורמן הפועל טנ''ש באר שבע 71.8 (71.8)
16 = פבל טמנוגורוד הפועל טנ''ש באר שבע 1680 (1680)
27 = ולדי פורמן הפועל טנ''ש באר שבע 1534 (1534)
84 = רון אוישר הפועל טנ''ש באר שבע 1184 (1184)
111 = רומן ורשבסקי הפועל טנ''ש באר שבע 1106 (1106)
119 = מתן מן הפועל טנ''ש באר שבע 1090 (1090)
127 = יבגני ברבוי הפועל טנ''ש באר שבע 1065 (1065)
160 = אלכס קורנברג הפועל טנ''ש באר שבע 1010 (1010)
167 = יפים גורביץ הפועל טנ''ש באר שבע 993 (993)
172 = אלכסנדר סליטרניק הפועל טנ''ש באר שבע 980 (980)
175 = זיו גוטמן הפועל טנ''ש באר שבע 978 (978)
192 = לאוניד לבדינסקי הפועל טנ''ש באר שבע 943 (943)
254    זוריק מנשה הפועל טנ''ש באר שבע 853 (853)
293 = אולג אוישר הפועל טנ''ש באר שבע 802 (802)
303 = ראובן רוזן הפועל טנ''ש באר שבע 797 (797)
314 = אלכסנדר פוטשניק הפועל טנ''ש באר שבע 789 (789)
323 = יחיאל ריזמן הפועל טנ''ש באר שבע 779 (779)
359    דוד גופר הפועל טנ''ש באר שבע 737 (737)
366    יעקב שקולניק הפועל טנ''ש באר שבע 730 (730)
370    שליו אלפסי הפועל טנ''ש באר שבע 726 (726)
398 = יונתן אסינובסקי הפועל טנ''ש באר שבע 694 (694)
405 = ולדיסלב קניגין הפועל טנ''ש באר שבע 687 (687)
443 = אנדריי רובינשטיין הפועל טנ''ש באר שבע 644 (644)
445 = ולדימיר סמילנסקי הפועל טנ''ש באר שבע 641 (641)
452    דן אלבז הפועל טנ''ש באר שבע 633 (633)
461    משה קאיט הפועל טנ''ש באר שבע 625 (625)
463    אלכסנדר ורנברג הפועל טנ''ש באר שבע 622 (602)
487 = יורי קוצ'ר הפועל טנ''ש באר שבע 595 (595)
497    מיכאל אסינובסקי הפועל טנ''ש באר שבע 581 (581)
505 = אבישי שטיין הפועל טנ''ש באר שבע 574 (574)
555 = אלי גורביץ הפועל טנ''ש באר שבע 521 (521)
567    סרגי יונותנוב הפועל טנ''ש באר שבע 511 (511)
590 = בוגדן שינקרנקו הפועל טנ''ש באר שבע 484 (484)
601    גרגורי פוליאנסקי הפועל טנ''ש באר שבע 472 (472)
604 = סרגיי גודז הפועל טנ''ש באר שבע 472 (472)
611 = גנאדי קרקיס הפועל טנ''ש באר שבע 466 (466)
641 = דוד נוימן הפועל טנ''ש באר שבע 429 (429)
657    מיכאל גויכמן הפועל טנ''ש באר שבע 412 (412)
685    ולדימיר זייד הפועל טנ''ש באר שבע 388 (388)
705    לאוניד זוסמנוביץ הפועל טנ''ש באר שבע 368 (368)
711    איגור דבורקין הפועל טנ''ש באר שבע 365 (365)
721    ולדימיר גנטוש הפועל טנ''ש באר שבע 356 (356)
767 = אייל מרסלי הפועל טנ''ש באר שבע 325 (325)
793    אלכסיי רוייטמן הפועל טנ''ש באר שבע 317 (317)
809    אולג זבז'ינסקי הפועל טנ''ש באר שבע 308 (308)
824 = אורן שחר הפועל טנ''ש באר שבע 303 (303)
845 = מנדל ניימן הפועל טנ''ש באר שבע 295 (295)
882    אנטולי בקמן הפועל טנ''ש באר שבע 285 (285)
911    אלכסנדר חבקין הפועל טנ''ש באר שבע 276 (276)
927    הראל שלפמן הפועל טנ''ש באר שבע 271 (271)
942    פליקס מרון הפועל טנ''ש באר שבע 267 (267)
953    אריאל גולדין הפועל טנ''ש באר שבע 266 (266)
961    יורי מרחבקה הפועל טנ''ש באר שבע 264 (264)
971    יצחק אורן הפועל טנ''ש באר שבע 261 (261)
972    יעקב אלהורן הפועל טנ''ש באר שבע 260 (260)
984    אלכס פוקייב הפועל טנ''ש באר שבע 256 (256)
996    איליה ליבובסקי הפועל טנ''ש באר שבע 253 (253)
1033 = אלכס מזוס הפועל טנ''ש באר שבע 235 (235)
1046 = עמית איזיקוביץ הפועל טנ''ש באר שבע 223 (223)
1050 = סימיון קגן הפועל טנ''ש באר שבע 221 (221)
1163    אריק רוייטמן הפועל טנ''ש באר שבע 103 (103)
1175    נתנאל אוישר הפועל טנ''ש באר שבע 100 (100)
1289    דניאל פורמן הפועל טנ''ש באר שבע 71 (71)
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 22 1041 E19 איריס קרונפלד הפועל טנ''ש באר שבע 837.0 (837.0)
= 29 1063 E19 טלי בלץ הפועל טנ''ש באר שבע 782.3 (782.3)
= 42 1245 S לריסה גונצ'רוק הפועל טנ''ש באר שבע 663.8 (663.8)
= 48 1399 S אלינה לנצמן הפועל טנ''ש באר שבע 601.3 (601.3)
= 55 2974 S דלית רוזין הפועל טנ''ש באר שבע 555.1 (555.1)
= 63 1246 S40 אנז'לה איסקוב הפועל טנ''ש באר שבע 507.7 (507.7)
= 76 3067 S דיאנה שווגר הפועל טנ''ש באר שבע 364.6 (364.6)
= 160 4364 M12 אסיה ברבוי הפועל טנ''ש באר שבע 108.4 (108.4)
= 163 4487 B11 קרן רוייטמן הפועל טנ''ש באר שבע 107.0 (107.0)
= 208 4365 B10 זואי ברבוי הפועל טנ''ש באר שבע 85.3 (85.3)
22 = איריס קרונפלד הפועל טנ''ש באר שבע 836 (836)
29 = טלי בלץ הפועל טנ''ש באר שבע 782 (782)
42 = לריסה גונצ'רוק הפועל טנ''ש באר שבע 663 (663)
48 = אלינה לנצמן הפועל טנ''ש באר שבע 601 (601)
55 = דלית רוזין הפועל טנ''ש באר שבע 555 (555)
63 = אנז'לה איסקוב הפועל טנ''ש באר שבע 507 (507)
76 = דיאנה שווגר הפועל טנ''ש באר שבע 364 (364)
160 = אסיה ברבוי הפועל טנ''ש באר שבע 108 (108)
163 = קרן רוייטמן הפועל טנ''ש באר שבע 107 (107)
208 = זואי ברבוי הפועל טנ''ש באר שבע 85 (85)
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com