הפועל עירוני נוף הגליל
ישוב : נוף הגליל (11965)
אחראי : יוסי דרוסקין,שמעון בוזגן
אתר אינתרנט :
דוא''ל : zeev197044@gmail.com
כתובת : בית ספר יסודי "גולן",תירוש 1,נוף הגליל
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 3 524 S אביב בן ארי הפועל עירוני נוף הגליל 1475.2 (1461.7)
= 9 881 S40 רון דוידוביץ הפועל עירוני נוף הגליל 1354.5 (1359.0)
-1 20 891 S אוהד פניאל הפועל עירוני נוף הגליל 1195.6 (1189.6)
+1 52 926 S שימי אסרף הפועל עירוני נוף הגליל 959.6 (957.2)
-1 109 1512 S אלעד אסרף הפועל עירוני נוף הגליל 807.8 (810.2)
+2 134 1922 E19 עמית וולפרט הפועל עירוני נוף הגליל 760.4 (760.4)
+2 167 2644 S50 זאב סהר הפועל עירוני נוף הגליל 702.2 (702.2)
-2 178 2057 S40 יובל וולפרט הפועל עירוני נוף הגליל 691.9 (691.9)
-1 201 1518 S40 שלמן אשורוב הפועל עירוני נוף הגליל 654.1 (657.7)
-3 211 996 S60 שמעון בוזגן הפועל עירוני נוף הגליל 644.9 (644.9)
-3 285 1526 S40 דיאגו שיקינסקי הפועל עירוני נוף הגליל 572.5 (572.5)
-3 287 4277 S60 נתנאל סעדי הפועל עירוני נוף הגליל 571.3 (571.3)
-2 353 2796 S50 דן קריב הפועל עירוני נוף הגליל 477.9 (477.9)
-1 363 2188 S שארלי אבגי הפועל עירוני נוף הגליל 462.3 (462.3)
-1 382 1520 S70 אלכסנדר פריימוביץ הפועל עירוני נוף הגליל 429.2 (429.2)
-2 397 1519 S50 לאוניד בונצ'וק הפועל עירוני נוף הגליל 399.5 (399.5)
= 421 2816 S יניב בוקובזה הפועל עירוני נוף הגליל 369.1 (369.1)
-1 427 1525 S60 אנטולי יפנוב הפועל עירוני נוף הגליל 360.3 (360.3)
-3 447 1514 S אלכסנדר וולוך הפועל עירוני נוף הגליל 329.7 (329.7)
-3 459 1516 S60 יבגני ליבסטר הפועל עירוני נוף הגליל 313.9 (313.9)
-4 553 3640 S60 מאיר אהרון נוימן הפועל עירוני נוף הגליל 208.4 (208.4)
3 = אביב בן ארי הפועל עירוני נוף הגליל 1475 (1461)
9 = רון דוידוביץ הפועל עירוני נוף הגליל 1354 (1358)
20    אוהד פניאל הפועל עירוני נוף הגליל 1195 (1189)
52    שימי אסרף הפועל עירוני נוף הגליל 959 (957)
109    אלעד אסרף הפועל עירוני נוף הגליל 807 (810)
134    עמית וולפרט הפועל עירוני נוף הגליל 760 (760)
167    זאב סהר הפועל עירוני נוף הגליל 702 (702)
178    יובל וולפרט הפועל עירוני נוף הגליל 691 (691)
201    שלמן אשורוב הפועל עירוני נוף הגליל 654 (657)
211    שמעון בוזגן הפועל עירוני נוף הגליל 644 (644)
285    דיאגו שיקינסקי הפועל עירוני נוף הגליל 572 (572)
287    נתנאל סעדי הפועל עירוני נוף הגליל 571 (571)
353    דן קריב הפועל עירוני נוף הגליל 477 (477)
363    שארלי אבגי הפועל עירוני נוף הגליל 462 (462)
382    אלכסנדר פריימוביץ הפועל עירוני נוף הגליל 429 (429)
397    לאוניד בונצ'וק הפועל עירוני נוף הגליל 399 (399)
421 = יניב בוקובזה הפועל עירוני נוף הגליל 369 (369)
427    אנטולי יפנוב הפועל עירוני נוף הגליל 360 (360)
447    אלכסנדר וולוך הפועל עירוני נוף הגליל 329 (329)
459    יבגני ליבסטר הפועל עירוני נוף הגליל 313 (313)
553    מאיר אהרון נוימן הפועל עירוני נוף הגליל 208 (208)
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
+1 10 1522 S50 אינגה יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל 794.2 (794.2)
= 64 2569 C14 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 156.9 (156.9)
10    אינגה יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל 794 (794)
64 = אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 156 (156)
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com