הפועל עירוני נוף הגליל
ישוב : נצרת עילית (11965)
אחראי : יוסי דרוסקין,שמעון בוזגן
אתר אינתרנט :
דוא''ל : zeev197044@gmail.com
כתובת : בית ספר יסודי גולן,תירוש 1,נצרת עילית
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 1 853 S מיכאל טאובר הפועל עירוני נוף הגליל 1998.7 (1998.7)
= 9 881 S רון דוידוביץ הפועל עירוני נוף הגליל 1811.6 (1811.6)
= 21 891 S אוהד פניאל הפועל עירוני נוף הגליל 1585.8 (1585.8)
= 28 754 E21 ענבר צוק שגיא הפועל עירוני נוף הגליל 1490.3 (1490.3)
+5 59 926 S שימי אסרף הפועל עירוני נוף הגליל 1273.6 (1250.5)
-2 122 1512 S אלעד אסרף הפועל עירוני נוף הגליל 1078.4 (1079.8)
= 159 1922 J18 עמית וולפרט הפועל עירוני נוף הגליל 1011.6 (1011.6)
= 200 2644 S40 זאב סהר הפועל עירוני נוף הגליל 935.9 (935.9)
-5 211 2057 S40 יובל וולפרט הפועל עירוני נוף הגליל 923.0 (928.6)
= 232 1518 S40 שלמן אשורוב הפועל עירוני נוף הגליל 876.6 (876.6)
= 246 996 S60 שמעון בוזגן הפועל עירוני נוף הגליל 859.6 (859.6)
-3 338 1526 S40 דיאגו שיקינסקי הפועל עירוני נוף הגליל 763.0 (765.8)
= 341 4277 S60 נתנאל סעדי הפועל עירוני נוף הגליל 759.5 (759.5)
+4 449 2796 S50 דן קריב הפועל עירוני נוף הגליל 634.8 (629.9)
-1 459 1528 S40 אנדרי לפיצקי הפועל עירוני נוף הגליל 627.0 (627.0)
-1 467 2188 S שארלי אבגי הפועל עירוני נוף הגליל 616.0 (616.0)
= 471 3018 S יקיר טאיבי הפועל עירוני נוף הגליל 612.0 (612.0)
= 508 1520 S70 אלכסנדר פריימוביץ הפועל עירוני נוף הגליל 572.0 (572.0)
= 538 1523 S60 יוסף דרוסקין הפועל עירוני נוף הגליל 532.4 (532.4)
= 539 1519 S50 לאוניד בונצ'וק הפועל עירוני נוף הגליל 532.3 (532.3)
= 551 4046 S40 בוריס טרטקובסקי הפועל עירוני נוף הגליל 523.5 (523.5)
= 584 2816 S יניב בוקובזה הפועל עירוני נוף הגליל 491.8 (491.8)
-1 596 1525 S50 אנטולי יפנוב הפועל עירוני נוף הגליל 480.1 (480.1)
= 639 4680 S40 אברהם פרטוש הפועל עירוני נוף הגליל 431.2 (431.2)
-2 652 1516 S60 יבגני ליבסטר הפועל עירוני נוף הגליל 418.2 (418.2)
-3 682 2060 S50 ישראל גור-אריה הפועל עירוני נוף הגליל 389.3 (392.1)
= 762 2148 S50 גיל סתתי הפועל עירוני נוף הגליל 328.8 (328.8)
-2 905 3640 S60 מאיר אהרון נוימן הפועל עירוני נוף הגליל 277.5 (277.5)
-1 1110 4273 S50 דורון אברהמי הפועל עירוני נוף הגליל 162.7 (162.7)
= 1121 4275 S60 יצחק כליפה הפועל עירוני נוף הגליל 151.7 (151.7)
-2 1327 4683 B8 נמרוד הורן הפועל עירוני נוף הגליל 49.7 (49.7)
-3 1343 4278 B9 קורן דוידוביץ הפועל עירוני נוף הגליל 33.8 (33.8)
1 = מיכאל טאובר הפועל עירוני נוף הגליל 1998 (1998)
9 = רון דוידוביץ הפועל עירוני נוף הגליל 1811 (1811)
21 = אוהד פניאל הפועל עירוני נוף הגליל 1585 (1585)
28 = ענבר צוק שגיא הפועל עירוני נוף הגליל 1490 (1490)
59    שימי אסרף הפועל עירוני נוף הגליל 1273 (1250)
122    אלעד אסרף הפועל עירוני נוף הגליל 1078 (1079)
159 = עמית וולפרט הפועל עירוני נוף הגליל 1011 (1011)
200 = זאב סהר הפועל עירוני נוף הגליל 935 (935)
211    יובל וולפרט הפועל עירוני נוף הגליל 922 (928)
232 = שלמן אשורוב הפועל עירוני נוף הגליל 876 (876)
246 = שמעון בוזגן הפועל עירוני נוף הגליל 859 (859)
338    דיאגו שיקינסקי הפועל עירוני נוף הגליל 763 (765)
341 = נתנאל סעדי הפועל עירוני נוף הגליל 759 (759)
449    דן קריב הפועל עירוני נוף הגליל 634 (629)
459    אנדרי לפיצקי הפועל עירוני נוף הגליל 626 (626)
467    שארלי אבגי הפועל עירוני נוף הגליל 616 (616)
471 = יקיר טאיבי הפועל עירוני נוף הגליל 611 (611)
508 = אלכסנדר פריימוביץ הפועל עירוני נוף הגליל 571 (571)
538 = יוסף דרוסקין הפועל עירוני נוף הגליל 532 (532)
539 = לאוניד בונצ'וק הפועל עירוני נוף הגליל 532 (532)
551 = בוריס טרטקובסקי הפועל עירוני נוף הגליל 523 (523)
584 = יניב בוקובזה הפועל עירוני נוף הגליל 491 (491)
596    אנטולי יפנוב הפועל עירוני נוף הגליל 480 (480)
639 = אברהם פרטוש הפועל עירוני נוף הגליל 431 (431)
652    יבגני ליבסטר הפועל עירוני נוף הגליל 418 (418)
682    ישראל גור-אריה הפועל עירוני נוף הגליל 389 (392)
762 = גיל סתתי הפועל עירוני נוף הגליל 328 (328)
905    מאיר אהרון נוימן הפועל עירוני נוף הגליל 277 (277)
1110    דורון אברהמי הפועל עירוני נוף הגליל 162 (162)
1121 = יצחק כליפה הפועל עירוני נוף הגליל 151 (151)
1327    נמרוד הורן הפועל עירוני נוף הגליל 49 (49)
1343    קורן דוידוביץ הפועל עירוני נוף הגליל 33 (33)
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 12 1522 S50 אינגה יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל 1058.6 (1058.6)
= 64 2001 C14 עופירה גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל 455.3 (455.3)
= 77 1524 S50 אלה סייאנוב הפועל עירוני נוף הגליל 364.5 (364.5)
= 144 2569 M13 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 208.8 (208.8)
12 = אינגה יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל 1058 (1058)
64 = עופירה גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל 455 (455)
77 = אלה סייאנוב הפועל עירוני נוף הגליל 364 (364)
144 = אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 208 (208)
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com